Świadectwem dobrze zbilansowanej paszy dla loch są wysokie wskaźniki produkcyjne, jakie uzyskuje dane stado. Powinno się pamiętać, że dobrze zbilansowana pasza nie oznacza podawania wysokich poziomów składników pokarmowych w mieszance, ale zastosowanie optymalnego ich poziomu, przy zachowaniu odpowiednich proporcji. Do osiągnięcia tego celu służą właśnie normy żywienia, które są punktem odniesienia dla praktyki.

W okresie krycia
Sposób żywienia loch powinien uwzględniać przede wszystkim ich cykl reprodukcyjny. Inaczej karmi się lochy będące w ciąży, a inaczej podczas laktacji. W trakcie rui u loch uwalnianych jest blisko 20 komórek jajowych, z których tylko ok. 7 proc. pozostaje niezapłodnionych. Po 10 dniach następuje zagnieżdzenie się w ścianach macicy zapłodnionych komórek, które rozwijają się przez kolejne mniej więcej 30 dni i część z nich w tym czasie ulega resorpcji. Największe nasilenie zamierania występuje jeszcze przed zagnieżdzeniem się jaj, wtedy też przekarmienie macior może dodatkowo zwiększyć to niekorzystne zjawisko. Ostatecznie przyjmuje się, że mniej więcej z 60 proc. wydzielonych w trakcie owulacji komórek jajowych urodzą się prosięta, jeżeli nie zostaną popełnione błędy w żywieniu.

W wypadku młodych loszek decydującą rolę odgrywa termin pierwszego krycia. Powinno to nastąpić, kiedy loszka osiągnie masę ciała ok.oło 115 kg. Na 2–3 dni przed planowanym kryciem korzystne jest zastosowanie tzw. flushingu, czyli podwyższenie poziomu energii w dawce, aby zwiększyć liczbę zapłodnionych komórek jajowych w czasie owulacji. Zaraz po pokryciu trzeba wrócić do poprzedniego poziomu energii, aby uniknąć nasilenia zjawiska zamierania zarodków.

Uwaga! Stosowanie flushingu w wypadku wieloródek nie zawsze ma sens. W praktyce często moment odsadzania przypada w czwartym tygodniu życia prosiąt. Ruja występuje wtedy po 5–7 dniach. Ten czas jest zbyt krótki na podwyższanie energii w paszy dla lochy, aby przyniosło to pożądany efekt. Istnieje również niebezpieczeństwo, że flushing, zamiast stymulować owulację, przyczyni się do większego zamierania zarodków.