Decyzja o zmianie statusu wybranych powiatów została opublikowana wczoraj, a o sytuacji poinformował Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. W myśl zmian wprowadzonych przez Decyzję Wykonawczą 2017/888, za urzędowo wolne od występowania choroby Aujeszkyego uznano tereny powiatów augustowskiego, bielskiego, białostockiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego, oraz powiatów grodzkich Białystok i Suwałki.

Jak czytamy w komunikacie KZP-PTCh, uznanie danego terenu za urzędowo wolny od występowania choroby sprawia, iż zwierzęta pochodzące z obszarów występowania choroby muszą spełnić dodatkowe wymogi przed wjazdem do tego obszaru:

  • świnie pochodzące ze stad o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;
  • świnie pochodzące ze stad o statusie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program zwalczania choroby Aujeszkyego (nie uznanym za wolny), pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzeniem do regionu wolnego zostaną poddane 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego z ujemnym wynikiem badań. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, przy czym drugie badanie jest wykonane do 15 dni przed wysyłką, transportem.
  • materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;
  • materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym zwalczanie choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia.


Powyżej publikujemy treść Decyzji Wykonawczej KE 2017/888.

Podobał się artykuł? Podziel się!