W całym pierwszym kwartale w Czechach wyprodukowano 83,782 tys. ton mięsa wieprzowego – o 6,96 tys. ton mniej niż w ostatnim kwartale 2007 roku i o 509 ton poniżej poziomu z pierwszych trzech miesięcy ub. roku. W odpowiedzi na mniejszą produkcję ceny w Czechach rosły, w dalszym ciągu nie zapewniając jednak odpowiedniego poziomu dochodów dla wytwórców, w szczególności ze względu na wyjątkowo wysokie ceny zbóż.

Jak podaje francuska agencja, statystyki rolnej Agreste przewiduje, że produkcja trzody chlewnej w całej Unii Europejskiej (27) spadnie, pod koniec roku wynosząc 255,8 mln sztuk. Wielu producentów we Wspólnocie nadal znajduje się pod wpływem silnej presji finansowej związanej z kosztami produkcji, mimo szeregu różnych środków podejmowanych przez Komisję Europejską w celu wsparcia rynku mięsa wieprzowego. Według Agreste, spadek całkowitej produkcji najbardziej uwidocznił się w statystykach z pierwszej połowy br. - wynosząc ok. 2,1%. Lekka poprawa zauważalna może być w trzecim kwartale, po czym spodziewany jest gwałtowny spadek o ponad 4% w ostatnim kwartale br.

W poszczególnych państwach członkowskich sytuacja w sektorze będzie zróżnicowana - począwszy od redukcji przewidywanej we Francji przez niewielkie zmiany, które mogą zostać zanotowane w sektorze w Niemczech czy w Danii, do wzrostowej tendencji w Holandii. Średni spadek w państwach dawnej Piętnastki, które odpowiadają za 82% unijnej produkcji, jest spodziewany na poziomie 0,6%. W większym stopniu może zostać dotknięty sektor w niektórych nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, gdzie pogłowie może obniżyć się z poziomu 6,1 mln sztuk w pierwszym kwartale br. do 5,2 mln sztuk pod koniec roku.

Źródło: FAMMU/ FAPA

Podobał się artykuł? Podziel się!