Niemieckie Centrum Analiz Rynku i Cen (ZMP) poinformowało, że wzrost cen ziarna i niskie ceny mięsa wywierają silny wpływ na produkcje świń w Europie Wschodniej, gdzie produkcja spadła już do takiego poziomu, że trzeba będzie wrócić do importu.

Wedle ostatnich danych, że od grudnia 2007 r. liczba macior spadła o 10 proc. w Polsce, Węgrzech i Czechach.

Polska posiada 1 mln świń mniej niż w 2007 r. ZMP przewiduje, że w 2008 r. nastąpi wybicie aż 3 mln macior.

Czechy zredukowały liczbę macior o 24 tys., tj. 11 proc., a na Węgrzech sytuacja jest podobna. Rumunia i Bułgaria również mają mniej zwierząt niż poprzednio i w grudniu odnotowano spadek 3 proc i 15 proc. odpowiednio.

Produkcja mięsa wieprzowego w krajach Europy Wschodniej pokrywa tylko 60 – 80 proc. potrzeb - z wyjątkiem Polski i Węgier.

ZMP przewiduje konieczność realizacji importu ok. 1 mln ton wieprzowiny już w 2008 r. i tendencja ta utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Źródło: Agroinformación

Podobał się artykuł? Podziel się!