Zdecydowana większość producentów już dawno podjęła działania mające na celu redukcję kosztów produkcji, jednakże konieczny jest wzrost cen żywca wieprzowego w Europie, a tym samym w Polsce, przez co relacje nakładów oraz przychodów z produkcji będą na tyle korzystne, że pozwolą wypracować zysk. Utrzymujące się tak długo niskie ceny zakupu żywca wieprzowego, wpłynęły na drastyczną redukcję transakcji sprzedaży loszek i knurów hodowlanych, powodując zmniejszenie się populacji zwierząt zarodowych w kraju. Według danych Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, w okresie ostatnich 2 lat, w stadach zarodowych liczba loch znajdujących się pod oceną zmniejszyła się o około 10 proc. W niemieckiej prasie fachowej oraz internetowych serwisach rolniczych z zainteresowaniem odnotowano wyniki spisu marcowego w Polsce, pokazujące dalszy trend zmniejszania się pogłowia trzody chlewnej o 4,8 proc., a liczby loch o 9,7 proc. w porównaniu do danych z maja 2012 roku.

W komentarzu podano, że stwarza to dobre przesłanki dla producentów oraz firm przetwórczych z Niemiec, dla dalszego eksportu do Polski żywca oraz mięsa wieprzowego. Kilka dni później okazało się jednak, że również w Niemczech sytuacja wygląda gorzej niż sądzono wcześniej. Według spisu przeprowadzonego w Niemczech przez Federalny Urząd Statystyczny w maju 2013 roku, pogłowie trzody chlewnej było o 2,5 proc. niższe aniżeli przed rokiem, natomiast największy spadek o 6,2 proc. zanotowano dla liczby loch. Podobne tendencje obserwuje się również w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii.

W Wielkiej Brytanii liczba loch w okresie ostatnich 15 lat zmniejszyła się o prawie 47 proc. (z 799 tys. do 425 tys.).

Na rys. 1 przedstawiono, jak kształtowały się średnie ceny netto zakupu tuczników wg klasyfikacji poubojowej w wybranych krajach UE w kolejnych tygodniach 2013 roku. Od 23- 24. tygodnia notowany jest stopniowy wzrost cen skupu trzody chlewnej.

Znacząca zmiana cen miała miejsce w notowaniach z 15 lipca 2013 r., kiedy potwierdzono istotny spadek ilości zakupionych zwierząt do uboju, a to spowodowało podwyższenie cen skupu o +0,06 euro/kg wbc nie tylko w Niemczech, ale także Francji, Holandii i Belgii.

Zmiany na rynku eksportu

Od roku 2007 import wieprzowiny do Polski jest ciągle większy aniżeli eksport. Podejmowane są jednak działania mające na celu zwiększenie sprzedaży wieprzowiny poza granice kraju. Według danych MRiRW, eksport mięsa wieprzowego w roku 2012 był o około 17 proc. wyższy, aniżeli w roku poprzednim.