Grupa została powołana, aby przyjrzeć się rozwiązaniom, mogącym przyczynić się do poprawy dramatycznej sytuacji w europejskim sektorze wieprzowiny. Zwracając się do węgierskiego ministra rolnictwa, Sandora Fazekasa, Bruni powiedział: - Sektor jest pogrążony w kryzysie od trzech lat, po części z powodu wzrostu cen środków produkcji. Biorąc pod uwagę trudną sytuację, zalecamy natychmiastowe i efektywne środki, aby pomóc rolnikom zmierzyć się z ogromną niestabilnością cen na rynkach terminowych, takich jak wartości progowe i pułapu na rynkach finansowych. Ponadto, chcemy wzmocnić pozycję rolników w europejskim łańcuchu żywnościowym, tak aby ich dochody były większe. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest koncentracja dostaw poprzez organizacje producenckie, takie jak spółdzielnie.

Sekretarz generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, dodał: - Zalecamy również ułatwienie hodowcom dostępu do środków interwencyjnych, takich jak łatwiejsze uzyskanie kredytów. Ponadto, wzywamy do opracowania europejskiego planu białkowego. Zakaz stosowania przetworzonych białek zwierzęcych w odniesieniu do nie-przeżuwaczy powinien być bezzwłocznie zniesiony. Producenci wieprzowiny powinni mieć prawo zrzeszania się w organizacjach producentów, takich jak spółdzielnie, aby redukować koszty produkcji i zwiększać wartość produktów.

Bruni kontynuował: - Europejskie zasady konkurencji powinny również zostać dostosowane, aby umożliwić organizacjom producenckim, takim jak spółdzielnie, powiększanie się i działanie na większą skalę, przyczyniając się tym samym do lepszej równowagi łańcucha dostaw żywności. Wnioski członków poszerzonej grupy konsultacyjnej również zostały przesłane do analizy Komisji.

Bruni w dalszej części spotkania dyskutował z przedstawicielami prezydencji na temat obecnie obowiązujących w UE zasad transportu zwierząt, podkreślając, że są one najbardziej restrykcyjne i szczegółowe na świecie. Wezwał do właściwego egzekwowania istniejących przepisów, zanim zostaną podjęte nowe inicjatywy ustawodawcze.

Podobał się artykuł? Podziel się!