Utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu świń. W porównaniu z zeszłym tygodniem, średnia cena żywca wieprzowego spadła o 10 groszy i wynosi obecnie 4,45 zł / kg netto. Spadki są jeszcze wyższe w przypadku półtusz ocenianych poubojowo. Wieprzowina klasy E, kosztuje obecnie 5,95 zł/kg netto, i jest o 15 groszy niższa niż przed tygodniem. Nie we wszystkich skupach, z którymi kontaktuje się redakcja odnotowano spadki cen, jednak jak twierdzą przedstawiciele tych zakładów, już na początku przyszłego tygodnia, i one planują obniżyć ceny skupu. Co gorsza, brak jest przesłanek, świadczących o możliwości poprawy opłacalności chowu świń. Jak mówi nam Pan Czesław Ślęzak, zajmujący się skupem i transportem trzody chlewnej, obecna podaż mięsa wieprzowego, znacznie przekracza jego popyt. Jest to efektem zarówno zmniejszenia eksportu wieprzowiny, jak i malejącego spożycia mięsa wieprzowego w kraju. Uważa on, że trudno sądzić, by najbliższe miesiące przyniosły poprawę sytuacji na rynku wieprzowiny. W miesiącach jesiennych, spożycie mięsa wieprzowego, od lat jest, bowiem niskie. Czesław Ślęzak ocenia, że jakichkolwiek podwyżek cen skupu świń, spodziewać się można dopiero w okresie przedświątecznym, nie powinny być one jednak znaczne. Tymczasem, zaskoczeniem nie będą dalsze obniżki cen skupu. Obawiać się można, że dla hodowców trzody chlewnej, nadchodzi bardzo trudny czas.