Od lat jednym z celów hodowli trzody chlewnej było zwiększenie liczebności miotów. Dziki, od których wywodzą się świnie domowe, rodzą w jednym miocie od 4 do 8 młodych. Tymczasem u współcześnie użytkowanych genotypów świń liczba urodzonych prosiąt bywa kilkukrotnie wyższa: obecnie standardem są mioty wielkości 14-16 prosiąt, a niekiedy ich liczebność przekracza nawet 20 sztuk. Poprawa plenności macior nie jest, niestety, proporcjonalna do wzrostu mleczności loch. W ten sposób, pomimo dużej płodności macior, część prosiąt bez pomocy będzie marnowana.

O ile w przypadku ekstremalnie dużych miotów nie odchowamy prosiąt bez dosadzania ich do innych loch, o tyle standardowej wielkości miot locha teoretycznie powinna wykarmić. Niestety, tylko teoretycznie. Istnieje bowiem cały szereg czynników mogących odbić się negatywnie na ilości mleka produkowanego przez maciory. Skutkuje to słabszą kondycją prosiąt, wolniejszym wzrostem, dużym zróżnicowaniem wagowym, a co najważniejsze - wyższym upadkiem młodych w okresie odchowu. Spróbujmy zatem przyjrzeć się bliżej czynnikom, które wpływają na mleczność loch. Zastanówmy się także, co zrobić, by maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w utrzymywanych p rzez nas samicach.

ŻYWIENIE DECYDUJE O MLECZNOŚCI

Oczywiście, jednym z podstawowych czynników wpływających na mleczność macior są ich parametry genetyczne. Nie mamy wprawdzie bezpośredniego wpływu na potencjał genetyczny macior, jednak poprzez wykorzystanie w rozrodzie nowoczesnych genotypów z pewnością poprawimy mleczność macior. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest przeznaczenie na remont stada loszek hodowlanych, które będą charakteryzowały się wysoką mlecznością. To jednak rozwiązanie kosztowne i nie każde gospodarstwo jest w stanie sobie na nie pozwolić.

Alternatywą dla zakupu loszek hodowlanych jest samodzielny odchów przyszłych matek w gospodarstwie. Rozwiązanie to wymaga jednak od rolnika sporo pracy i uwagi. Niemniej jednak pozwala zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy, którą w przeciwnym wypadku musielibyśmy zainwestować w zakup zwierząt hodowlanych. W kontekście poprawy mleczności stada podczas selekcji loszek należy zwrócić uwagę na budowę wymienia: eliminujemy zwierzęta o małej liczbie sutków oraz o ich niesymetrycznym rozkładzie. Wybierając matkę przyszłych loszek, powinniśmy zwrócić również uwagę na jej mleczność. Na prarodzicielki w szczególności nadają się maciory o wybitnej mleczności, ale również harmonijnej budowie i łagodnym usposobieniu.