Knur to ważny fundament stada podstawowego. Nie chodzi wyłącznie o jego użytkowanie rozpłodowe, jakość produkowanego nasienia, potencjał przekazywanego materiału genetycznego i skuteczność krycia, ale też o rolę, jaką spełnia w trakcie inseminacji poprzez stymulację lochy oraz wystąpienie u niej rui. Okazuje się, że wzrost wydzielania oksytocyny w organizmie lochy wzrasta o 6 proc., gdy w momencie inseminacji knur przebywa w pobliżu samicy. Oksytocyna podczas zabiegu inseminacji ułatwia transport nasienia w kierunku jajowodów poprzez kurczenie się macicy i zasysanie nasienia. Jednym zdaniem, takie pośrednie działanie knura istotnie stymuluje proces zapłodnienia.

WAŻNY ZAPACH KNURA

Aby stymulacja loch knurem była skuteczna, musi się odbywać w odpowiednim czasie i częstotliwości. Zazwyczaj hodowcy przeprowadzają stymulację w godzinach porannych. Knur szukarek powinien być przepędzany przez korytarz paszowy w sektorze krycia. W tym czasie jesteśmy w stanie wyłapać lochy, które manifestują ruję. W zależności od wielkości stada i sektora, takie przepędzanie może trwać maksymalnie 20- 30 min. Później knur powinien trafić do oddzielnego, zamkniętego pomieszczenia, tak aby nie mieć żadnego kontaktu z samicami. Jeżeli tak się nie stanie, to ich wrażliwość na samca wówczas spadnie. Loszki, które będą wprowadzane do rozrodu, powinny zacząć mieć kontakt z knurem w momencie osiągnięcia przez nie wieku min. 140 dni. Ich stymulacja zazwyczaj trwa kilka minut, a knur powinien być do nich wprowadzany 2-3 razy dziennie.

Kontakt bezpośredni nos w nos, możliwość zobaczenia, powąchania i usłyszenia samca jest w tym przypadku bardzo ważna. Jednak należy pamiętać, że aby stymulacja była skuteczna, na jednego knura nie powinno przypadać więcej jak 10 stymulowanych loszek. Zarówno w przypadku loszek, jak i loch w pobudzaniu samic najlepiej sprawdzają się knury w wieku powyżej 12 miesięcy. Zazwyczaj są odpowiednio aktywne, wyraziste (śliniące się), wydzielają bardziej intensywny zapach niż młode osobniki oraz większą ilość androstenolu, steroidowego feromonu płciowego świń. Badania naukowe potwierdziły humoralną drogę przekazu sygnału chemicznego steroidowego feromonu knura androstenolu z błony śluzowej nosa do obszarów mózgu związanych z regulacją procesów rozrodczych samicy i do przysadki. Wykazano też wpływ androstenolu na uwalnianie LH-RH (gonadoliberyny), której efektem działania jest stymulacja wyrzutu endogennego hormonu luteinizującego (LH) powodującego owulację. Ciekawostką, potwierdzoną w badaniach naukowych, jest to, że androstenol podany loszkom domięśniowo wpływa korzystnie na samice ze stwierdzoną doświadczalnie hipoosmią, czyli z upośledzonym powonieniem. Te loszki mogą nie być tak wrażliwe na bodźce, a pośrednio ich stymulacja będzie trudniejsza. W badaniach domięśniowa iniekcja dawała u nich pozytywne wyniki pod względem osiągania dojrzałości płciowej oraz regulacji okresu okołorujowego.