Problem prawidłowej kondycji loch na koniec laktacji to sprawa bardzo aktualna.  Produkcja mleka u loch ras wysokoplennych i wykarmienie coraz liczniejszych miotów to problem, z którym w praktyce coraz częściej spotykają się producenci.

W dwóch badaniach przeprowadzonych na stadach hodowlanych w Holandii potwierdzono, że maciory, których mioty były dokarmiane w trakcie laktacji preparatami mlekozastępczymi, miały mniejsze straty masy ciała. Jednocześnie kończyły laktację w lepszej kondycji wagowej, niż samice, których prosięta nie były dokarmiane w trakcie laktacji.

W grupach doświadczalnych prosięta otrzymywały preparat mlekozastępczy  do 16 dnia życia. W tych grupach lochy na koniec laktacji były  cięższe od loch z grup kontrolnych średnio o 6,4kg, jednocześnie kończąc laktację w lepszej kondycji wagowej.

Znaczenie masy ciała loch po laktacji podkreślano jeszcze na początku tego roku w badaniach dr Lia Hoving (2012). Z jej obserwacji wynika, że jeżeli locha straci więcej niż 10 proc. swojej masy ciała w trakcie laktacji, to dalsze jej użytkowanie w rozrodzie jest utrudnione. U takiej samicy mogą pojawić się ciche ruje, poronienia oraz problemy z wykarmieniem następnych miotów. Podobał się artykuł? Podziel się!