Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Pawłowicach po raz kolejny miał zaszczyt gościć wybitnych specjalistów chorób świń nie tylko z Polski, lecz także z całego świata. Podczas kolejnej, szóstej już edycji konferencji „Echa Kongresu IPVS” omówiono najważniejsze tematy poruszone podczas tegorocznej edycji kongresu, który jest największym światowym spotkaniem lekarzy weterynarii, specjalizujących się w leczeniu i profilaktyce chorób trzody chlewnej.

Spotkanie odbyło się w dniach 7-8 października. Tegoroczna edycja konferencji „Echa Kongresu IPVS” zgromadziła blisko 200 lekarzy weterynarii z całego kraju. Wśród prelegentów usłyszeć można było wybitnych specjalistów nie tylko z naszego kraju, lecz także z Niemiec, Holandii czy Stanów Zjednoczonych. W trakcie konferencji poruszono między innymi zagadnienia diagnostyki chorób świń, profilaktyki żywieniowej, a także higieny produkcji żywca wieprzowego. Naturalnie nie mogło również zabraknąć aspektów związanych z wydarzeniami, mających obecnie miejsce we wschodniej części naszego kraju.

Diagnostyka, higiena i żywienie

Po uroczystym otwarciu konferencji przez doktora Ireneusza Dymarskiego – Dyrektora Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach oraz profesora Zygmunta Pejsaka – organizatora konferencji, przyszła pora na pierwsze wystąpienia. Pierwszym tematem poruszonym podczas spotkania była diagnostyka najważniejszych chorób trzody chlewnej: zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS), cirkowirozy świń i zakażeń drobnoustrojami Mycoplasma hyopneumoniae. Prelekcję na ten temat wygłosiła dr Rika Jolie ze Stanów Zjednoczonych. Podczas swojego wystąpienia omówiła ona najważniejsze narzędzia diagnostyczne stosowane w wykrywaniu najważniejszych chorób zakaźnych trzody chlewnej. Jej zdaniem w identyfikacji wszystkich omówionych chorób świń ważne jest nie tylko pobranie odpowiedniej ilości reprezentatywnych próbek, lecz przede wszystkim znajomość interpretacji testu, a także świadomość jego zalet i ograniczeń. W przeciwnym razie trudno będzie nam określić rodzaj występującego w stadzie patogenu i stadium i dynamikę rozwoju choroby. Problemem jest również to, że nie wszystkie analizy są w stanie rozróżnić obecność patogenu, od odporności zwierząt nabytej wraz z szczepieniami ochronnymi.