Dezynfekcja jest procesem mającym na celu eliminację drobnoustrojów chorobotwórczych oraz ich form przetrwalnikowych. Jej celem jest zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych poprzez likwidację dróg zakażenia używając środków dezynfekcyjnych.

Środki dezynfekcyjne są to substancje chemiczne przeznaczone do kontrolowania, zapobiegania i niszczenia mikroorganizmów z przedmiotów i powierzchni. Stosując dezynfekcję w swoim gospodarstwie należy przede wszystkim właściwie dobrać procedury i środki dezynfekcyjne.

Zawsze przed użyciem należy zapoznać się z opisem produktu na etykiecie. Cechy środka dezynfekcyjnego decydujące o skuteczności dezynfekcji to:

Właściwie dobrany środek dezynfekcyjny, czyli taki który działa bójczo na patogeny bytujące w dezynfekowanych pomieszczeniach,
Znajomość niezbędnego czasu kontaktu środka z powierzchnią dezynfekowaną dla skutecznej eliminacji drobnoustrojów,
Mechanizm działania środka,
Zakres temperatur w których środek jest aktywny,
Eliminacja czynników powodujących wysychanie powierzchni jak przeciągi, otwarte okna, drzwi, intensywna wentylacja gdyż środki dezynfekcyjne działają skutecznie tylko w mokrym środowisku,
Właściwe stężenie środka dezynfekcyjnego - ten sam środek może być stosowany w różnych stężeniach w zależności od drobnoustroju,
Temperatura otoczenia - w temperaturach minusowych większość środków traci swoją aktywność, dla niewielu z nich dolnym zakresem jest +4oC, większość produktów osiąga swoją aktywność dopiero w temp +15oC gdzie woda do przygotowania roztworu ma temperaturę +12oC

Etapy skutecznej dezynfekcji:

1. Dokładne mycie powierzchni i usunięcie zanieczyszczeń organicznych jak gnój, gnojówka, obornik. W obecności tych zanieczyszczeń skuteczność działania środków dezynfekcyjnych jest znacznie ograniczona. Po ich usunięciu niezbędne jest namaczanie powierzchni przygotowanej do dezynfekcji z użyciem środków zwilżających. Takie postępowanie poprawia efektywność, skraca czas potrzebny na czyszczenie, zmniejsza zużycie wody i pośrednio produkcję gnojowicy.

2. Usunięcie z powierzchni tzw. biofilmu. Biofilm jest to zbiór bakterii, wirusów i grzybów bytujących pod cienką warstwą zbudowaną z pozostałości tłuszczu znajdującego się w kale a powstającą podczas mycia. Dla rozpuszczenia tej warstwy konieczne jest użycie detergentów a następnie po określonym czasie spłukujemy jego pozostałości.