Odpowiednio dobrane komponenty  zapewniają zwierzętom dodatkową dawkę witamin i mikroelementów, przy okazji poprawiając smakowitość paszy i jej pobranie oraz wpływając ostatecznie na poprawę parametrów rozrodu na fermie. - Najpoważniejsze problemy hodowców trzody chlewnej prowadzące do zaburzeń w rytmicznym, cyklicznym funkcjonowaniu fermy to cicha, późna lub wydłużona ruja loch, niska skuteczność inseminacji i wreszcie mniejsza liczba żywo urodzonych prosiąt. Pasze, które zwierają PROVIFLUSH, wpływają na efektywność rozrodczą i wzrost wydajności lochy w przeciągu całego roku, zwiększając tym samym opłacalność produkcji – mówi Maja Janowicz, menedżer rozwoju sprzedaży produktów dla trzody w firmie Provimi.

Właściwe wejście lochy w fazę rui zależy od regularnego pobierania paszy już w okresie laktacji. Dlatego, aby utrzymać dobrą kondycję, lochy powinny pobierać odpowiednio dużą ilość paszy, najlepiej z dodatkiem PROVIFLUSH. Prawidłowy schemat żywienia jest oczywiście istotny także w okresie ciąży oraz w momencie odsadzenia prosiąt od loch. Dotyczy to szczególnie loch młodych, charakteryzujących się dłuższym okresem odpoczynku po odsadzeniu prosiąt. Co ciekawe, lochy w dobrej kondycji szybciej wchodzą w ruję. A im krótszy okres między odsadzeniem a kryciem, tym liczba prosiąt żywo urodzonych jest większa.

Mieszanki zawierające PROVIFLUSH należy stosować przez cały okres letni, zaczynając od momentu zmiany sierści u loch mniej więcej na przełomie maja i czerwca (gdy przynajmniej u 5 proc. populacji loch zaobserwujemy zmiany), aż do czasu ustania wysokich temperatur w październiku. Absolutne minimum to okres 3 tygodni od momentu wymiany okrywy włosowej, zarówno u loch karmiących, jak i prośnych. Podajemy je w takiej samej ilości, jak standardowe pasze. Bardzo dobre rezultaty przynosi stosowanie pasz z PROVIFLUSH przez cały rok w okresach od odsadzenia prosiąt do 4 tygodni po inseminacji.

Wprowadzenie mieszanek zawierających Proviflush, zwłaszcza w okresie letnim, skutkuje: odpowiednią kondycją lochy po okresie laktacji, krótszym okresem odpoczynku po odsadzeniu prosiąt, dobrze wyrażonymi objawami i przebiegiem rui, wyższą skutecznością inseminacji, zwiększeniem liczby żywo urodzonych prosiąt, bardziej wyrównanymi miotami. Podobał się artykuł? Podziel się!