Farmer: Jak kształtuje się świadomość rolników na temat dezynfekcji, czy przykładają do niej wagę, czy traktują ją raczej jako zbędny wydatek? 

Urszula Teter: W ostatnim czasie ta świadomość rośnie. Coraz częściej rolnicy przywiązują wagę do znaczenia dezynfekcji, mycia i szeroko rozumianej higieny. Często jednak nie do końca wierzą w skuteczność dezynfekcji. Do mycia bardzo często używają samej wody, trudno zaakceptować im fakt, że mycie przy pomocy detergentu jest szybsze, bardziej skuteczne i dużo lepiej przygotowuje powierzchnie do dezynfekcji.  

F: Czym należy kierować się przy wyborze preparatu dezynfekcyjnego? Na jakie składniki preparatu zwrócić uwagę? Czym powinien charakteryzować się skuteczny środek odkażający? 

UT: Wybierając preparat dezynfekcyjny należy brać pod uwagę jego skład, zlecane stężenie oraz skuteczność produktu, która powinna być potwierdzona odpowiednimi badaniami.  Bardzo ważne jest również to czy preparat jest bezpieczny dla powierzchni na jakie jest stosowany. Koniecznie należy upewnić się czy preparat dezynfekcyjny jest zarejestrowany w Urzędzie Produktów Biobójczych (rejestr jest dostępny na stronie internetowej). W rejestrze można zapoznać się ze szczegółowym składem produktu, zamieszczone są tam również informacje na temat tego czy dany preparat działa na bakterie, grzyby czy również na wirusy. Produkty, których nie ma na aktualnej liście produktów biobójczych nie mogą być sprzedawane w Polsce jako produkty dezynfekcyjne.
Bardzo ważne jest również to ile danego preparatu należy użyć na zdezynfekowanie konkretnej powierzchni.

Jeśli chodzi o to na jaki składnik należy zwrócić uwagę? Tak naprawdę ważna jest suma substancji czynnych zawartych w danym produkcie (można to sprawdzić w karcie charakterystyki oraz w rejestrze produktów biobójczych). W mojej ocenie w warunkach fermowych produkty, które zawierają aldehyd glutarowy dobrze się sprawdzają ponieważ mają silne właściwości penetracyjne. Produkty, które zawierają kilka substancji aktywnych maja też zdecydowanie szersze spektrum działania niż takie, które oparte są na jednej czy dwu substancjach aktywnych.
Skuteczny środek dezynfekcyjny powinien mieć szerokie spektrum działania (udowodnioną bójczość wobec bakterii, wirusów i grzybów), musi być zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych.