Podczas posiedzeń plenarnych grupy od lutego do maja br. były omawiane  średnio– i długoterminowe perspektywy dotyczące konkurencyjności produkcji wieprzowiny w UE. Na osatnim spotkaniu komisarza grupy Daciana Ciolosa podkreślił, że  - nie istnieje złoty środek, który zagwarantowałby unijnemu sektorowi wieprzowiny żywotność ekonomiczną i rozwiązanie problemów.

Eksperci podkreślali, że dla przyszłości sektora najważniejsza jest konkurencyjność, którą można osiągnąć za pomocą innowacyjności, lepszej integracji wśród producentów, dostosowaniu strukturalnemu oraz wysokiej jakości produkcji.

Ważne jest również, aby produkcja była coraz bardziej skierowana na eksport, ponieważ rynek wewnętrzny UE ma niewielki potencjał wzrostu. Zdaniem członków grupy, oprócz kontynuacji subsydiów eksportowych należy wprowadzić systemy ubezpieczenia eksportu. Pozytywnym sygnałem, który potwierdza słuszność zwracania się produkcji w kierunku eksportu, jest coraz większy popyt na wieprzowinę, głównie w Rosji i w Chinach.

Komisja w najbliższym czasie ma opracować wiele narzędzi dla sektora wieprzowiny w ramach przyszłej WPR – m.in. mechanizm lepszego przewidywania kryzysów, zwiększenie promocji w UE i w krajach trzecich oraz wzmocnienie pozycji producentów i ich organizacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!