Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, w 2016 roku globalna produkcja wieprzowiny wyniesie około 116,5 mln. ton, i będzie minimalnie (o 0,6 proc.) niższa niż przed rokiem. To już drugi rok z rzędu, gdy wielkość światowej produkcji mięsa wieprzowego nie ulega większym zmianom.

Za główną przyczynę tego zjawiska uznaje się drastyczne załamanie się chińskiego sektora produkcji trzody: na skutek występowania chorób zakaźnych, wysokich cen pasz i zaostrzenia wymogów ochrony środowiska i dobrostanu, kraj ten boryka się z problemem spadającego pogłowia loch.

Wielkość produkcji wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej będzie niemal identyczna jak przed rokiem: szacuje się, że do końca roku Unia wyprodukuje około 23,4 mln. otn wieprzowiny. Stagnacja jest efektem spadającego pogłowia loch, jaki odnotować można w wielu krajach wspólnoty. Mimo, iż od kilku miesięcy ceny skupu świń znajdują się na zadowalającym poziomie, wciąż brak oznak odbudowy populacji stada podstawowego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!