- Afrykański pomór świń zawsze wydawał się odległym zagrożeniem dla krajowych producentów trzody chlewnej. Jednak o ciągle istniejącym zagrożeniu tą chorobą świadczy rozstrzał ognisk występujących na terenie Federacji Rosyjskiej. W 2007 roku ASF występował na terenie Kaukazu, w późniejszych latach wirus szybko przeniósł się na północny - zachód Rosji, na teren obwodu murmańskiego
i leningradzkiego - a stąd niedaleko już do krajów UE. Dlatego służby weterynaryjne są ciągle w gotowości, co potwierdzają przeprowadzone ćwiczenia
- mówi Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii.

Ćwiczenia odbyły się na trzech poziomach. Część teoretyczna obejmowała prelekcje specjalistów dotyczące m.in.: sytuacji epizootycznej ASF na świecie, szczegółowego rozpoznawania objawów choroby u świń, a także prawidłowego przeprowadzania sekcji chorych zwierząt z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

- Następny etap składał się z wykonania części praktycznej podczas której wszystkie służby zaprezentowały swoje działania podejmowane w przypadku wystąpienia choroby. W tym celu do współpracy z Inspekcją Weterynaryjną zaangażowano jednostki policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Wszystkie działania przebiegały sprawnie i pozwoliły na zgranie się wszystkich służb, które są niezbędne w przypadku wystąpienia choroby na terenie naszego kraju - tłumaczy Janusz Związek.

Podczas ostatniego dnia ćwiczeń, uczestnicy podzieleni na grupy, opracowywali niezbędną dokumentację dotyczącą m.in. wystąpienia ogniska choroby, odpowiedniego zabezpieczenia obszaru, na którym wystąpiła choroba, a także dalszych planowanych działań związanych ze zwalczaniem choroby i zabezpieczeniem terenu. Grupy przygotowywały dokumentację, która w przypadku wystąpienia choroby jest opracowywana przez jednostki Inspekcji Weterynaryjnej poziomu powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego, jak również przygotowano projekty dokumentów sporządzanych w takiej sytuacji przez Komisję Europejską.

Teraz dokumenty zostaną przekazane i ocenione przez Głównego Lekarza Weterynarii, co pozwoli na naniesienie ewentualnych poprawek do postępowania w ramach polskiego planu gotowości przygotowanego na wypadek wystąpienia ASF (ASF Plan), który został zaakceptowany przez Komisję Europejską.

Podobał się artykuł? Podziel się!