Jak informuje w piśmie Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii - Możliwość wystąpienia zachorowań na PED u świń w Polsce oraz planowane działania zapobiegawcze były przedmiotem posiedzenia Rady Sanitarno-Epizootycznej w styczniu 2O15 r. Ustalenia wspomnianego wyżej posiedzenia Rady skutkowały wydaniem przez Głównego Lekarza Weterynarii wytycznych, dla wojewódzkich lekarzy weterynarii, dotyczących konieczności rozpowszechnienia informacji wśród hodowców na temat możliwych zagrożeń związanych z występowaniem epidemicznej biegunki świń.

Przedstawiono krótką charakterystykę tej choroby wirusowej, wskazano grupy produkcyjne (prosięta oraz w mniejszym stopniu warchlaki) najbardziej narażone na zakażenie.

Ponadto pokreślono, iż rozwijaniu się zakażeń sprzyjają niewłaściwe warunki utrzymywania świń na fermach, wskazano możliwe drogi szerzenia się choroby, czyli: rozprzestrzeniane się za pośrednictwem zakażonych świń, ich odchodów, skażonej paszy lub przedmiotów mających związek z utrzymywaniem świń, które są zanieczyszczone odchodami tych zwierząt.

Wskazano również, że należy zwrócić hodowcom uwagę, że warunkiem niedopuszczenia do wprowadzenia wirusa PED wraz z transportem pasz lub zwierząt, jest restrykcyjne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Istotnym jest również dokonywanie zakupów prosiąt do tuczu lub dalszej hodowli oraz pasz z miejsc pochodzenia, co do których nie istnieją obawy, że wraz z transportem dojdzie do wprowadzenia do gospodarstwa wirusa PED.

Rekomendowano również, w przypadku zaobserwowania podwyższonej śmiertelności u prosiąt, pobranie próbek, w celu wykonania badań laboratoryjnych pod kątem potwierdzenia lub wykluczenia PED, wskazując jakie próbki należy pobrać od świń przyżyciowo lub pośmiertnie. Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii pragnie poinformować, iż hodowcy mogą otrzymać wyczerpujące informacje w tej sprawie, we właściwych miejscowo powiatowych inspektoratach weterynarii.

Czytaj więcej o epidemicznej biegunce świń, na portalu farmer.pl:

GLW odpowiada na obawy producentów dotyczące epidemicznej biegunki świń

Irlandczycy chcą wprowadzenia zabezpieczeń przed PED

Wirus PED, który pojawił się na Ukrainie - to wariant agresywny

Kolejny wirus poważnie zagraża polskim gospodarstwom trzody chlewnej

Podobał się artykuł? Podziel się!