Spadek ten będzie głębszy niż w 2012 r., kiedy produkcja w UE-27 obniżyła się o 256 tys. ton tj. o 1 proc. w porównaniu z 2011 r. Lukę wynikającą ze spadku produkcji w 2013 r. w znacznej części skompensuje zmniejszony eksport. Obniży się on w stosunku do ubiegłego roku o 302 tys. ton, czyli o 14 proc.

Wskazuje to, że w 2013 r. w Unii Europejskiej ceny trzody będą oscylować wokół poziomów ubiegłorocznych. Ceny w Polsce będą natomiast wypadkową cen unijnych, kursu złotego względem euro i bieżącej sytuacji na polskim rynku, która charakteryzuje się głębokim spadkiem produkcji. Ocenia się, że przy kursie 4,15 ceny trzody w Polsce będą, podobnie jak ceny w UE-27, w niewielkim stopniu odbiegać od cen z analogicznych okresów 2012 r. Szansą na większy wzrost tych cen może być deprecjacja złotego względem euro. Podobał się artykuł? Podziel się!