W związku z dużym zagrożeniem szerzenia się nowej choroby wśród trzody chlewnej jaką jest epidemiczna biegunka świń, Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej w połowie stycznia br. wystąpił do Głównego Lekarza Weterynarii z pytaniem m.in. o zabezpieczenie kraju przed przedostaniem się tego wirusa do polskich gospodarstw.

Główny Lekarz Weterynarii odpowiedział na obawy producentów świń. Z listu dowiadujemy się że w przebiegu choroby stwierdza się u świń objawy kliniczne głównie ze strony układu pokarmowego - do najczęściej obserwowanych objawów klinicznych zalicza się okresowo występującą biegunkę (tuczniki), depresję i utratę apetytu (lochy), a u prosiąt wodnista biegunkę.

W każdej grupie wiekowej możliwe są również padnięcia zwierząt, przy czym najbardziej wrażliwe są prosięta, u których śmiertelność może dochodzić do 100 proc., natomiast natężenie objawów (w tym padnięć) spada wraz z wiekiem zwierząt - u macior i tuczników padnięcia zazwyczaj nie są odnotowywane. Sekcyjnie stwierdza się zmiany w obrębie nabłonka błony śluzowej jelit, które niejednokrotnie są rozdęte i przekrwione, kosmki jelitowe są zniszczone, a błona śluzowa jest przezroczysta.

Przeniesienie wirusa między gospodarstwami może nastąpić wraz z przemieszczaniem świń, zanieczyszczonych środków transportu do przewozu zwierząt oraz pasz, przy czym po wprowadzeniu do stada wirus wykazuje tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się w jego obrębie. Obecnie stosowane praktyki związane z produkcją trzody chlewnej (powiązanie wielu ferm z różnymi dostawcami paszy i zwierząt do odchowu) mogą sprzyjać przenoszeniu zakażeń.

W odniesieniu do sytuacji epizootycznej w Europie, w 2014 r. zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) - stwierdzono dwa ogniska PED w Niemczech w dwóch krajach związkowych (Badenia-Wirtembergia oraz Nadrenia Północna-WestfaIia), jednakże w w/ w opinii brakuje informacji na temat wystąpienia PED w Holandii. W odniesieniu do sytuacji na Ukrainie Główny Lekarz Weterynarii informuje, że nie otrzymał dotąd oficjalnych informacji w tej sprawie, w związku z czym zwrócił się do służb weterynaryjnych Ukrainy o przedstawienie informacji dotyczących występowania PED w tym kraju. Należy podkreślić, że przywóz zarówno świń, jak i wieprzowiny z terytorium Ukrainy do Unii Europejskiej nie jest dozwolony. Należy również z cała stanowczością zaznaczyć, że wirus w Europie wykazuje zdecydowanie mniejsza zjadliwość od szczepu wirusa wykrytego w Ameryce Północnej oraz Azji.