Program bioasekuracji realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny, augustowskim w gminach Lipsk i Płaska, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na ww. obszarach zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do niżej wymienionych wymagań bioasekuracji określonych w ww. programie do 29 maja 2015 r.

Wymagania bioasekuracji, poza obecnie obowiązującymi:

1) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

2) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

3) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

4) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

5) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

6) zapewnienie aby:

a. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c. osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;

7) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem, przy czym jak wynika z informacji przekazanych przez Głównego Lekarza Weterynarii na obszarze, na którym będzie realizowany ww. program bioasekuracji w chwili obecnej nie ma takich gospodarstw.

Posiadacze utrzymujący świnie na ww. obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań mogą do dnia 29 maja 2015 r., złożyć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.