Decyzja o rezygnacji z produkcji wołowiny jest konsekwencja strategii firmy przyjętej 23 lipca 2015 r. Teraz produkcja wołowiny w oddziale w Hucie zostaje wstrzymana, a zakład produkcyjny zostaje wystawiony na sprzedaż lub do wydzierżawienia.

Jak informuje firma - z powodu utrzymującej się niekorzystnej koniunktury rynkowej, która dotknęła zwłaszcza dystrybucyjny i produkcyjny segment działalności Grupy, zarząd PKM Duda S.A. we współpracy z Radą Nadzorczą Spółki przygotował nową strategię rozwoju, która do 2019 r. pozwoli zwiększyć obroty, zyski EBITDA i netto oraz podnieść wartość dla jej akcjonariuszy. Zgodnie z założeniami nowej strategii, Grupa skoncentruje się na rozwoju segmentu produkcyjnego i dystrybucyjnego. W obu przypadkach, by zapobiec dalszemu spadkowi obrotów i rentowności, Grupa zamierza obok rozwoju organicznego prowadzić działania akwizycyjne. Równolegle do działań operacyjnych Grupa będzie realizować inicjatywy zmierzające do optymalizacji zarządzania płynnością.

Grupa nadal będzie rozwijać segment surowcowy w oparciu o własne fermy trzody chlewnej, zwiększać ubój w swoich zakładach, rozszerzać terytorialny zasięg działania segmentu dystrybucyjnego oraz zwiększać własną produkcję wędlin w grupie kapitałowej.

Firma przypomina jednocześnie o niskiej popularności mięsa wołowego w Polsce jego spożycie od 2012 r. utrzymuje się na bardzo niskim poziomie ok. 1,5 kg na mieszkańca. Według wyliczeń IERiGŻ w związku z możliwym wzrostem cen detalicznych wołowiny, oczekuje się dalszego spadku jego spożycia. Na drugim biegunie znajduje się spożycie wieprzowiny, które od kilku lat utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 40 kg na osobę. Brak jest również przesłanek do drastycznego obniżenia spożycia tego rodzaju mięsa w nadchodzących latach.

Podobał się artykuł? Podziel się!