W skali roku spadła liczebność wszystkich grup struktury stada świń – prosiąt, warchlaków, tuczników oraz trzody o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów.

W strukturze pogłowia obserwujemy ciągle malejący udział prosiąt do 20 kg. Widać że tą lukę wypełniają importowane zwierzęta ponieważ udział warchlaków o wadze od 20 do 50 kg zwiększył się w porównaniu do okresu z ostatnich 12 miesięcy.

Stado loch na chów zmniejszyło się, w porównaniu z lipcem 2010 r., o 219,1 tys. sztuk (15,7 proc.) do poziomu 1177,3 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 126,5 tys. sztuk (14,6 proc.) do 739,8 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu marca 2011 r. liczba loch na chów wzrosła o 9,1 tys. sztuk (o 0,8 proc.), w tym liczba loch prośnych zmniejszyła się o 16,7 tys. sztuk, tj. o 2,2 proc.

Stan pogłowia trzody chlewnej w końcu lipca 2011 r. wskazuje na pogłębienie się trendu spadkowego w chowie świń notowanego już w I kwartale br. W końcu marca 2011 r. pogłowie trzody chlewnej ogółem wykazało spadek w skali roku o 6,3 proc., w tym zmniejszenie stada loch na chów o 15,6 proc.

W porównaniu ze stanem z końca marca 2011 r. zwiększyło się pogłowie świń 408,1 tys. sztuk, tj. o 3,1 proc. Podobał się artykuł? Podziel się!