Wzrosły również ceny skupu żywca drobiowego i mleka. Utrzymała się wzrostowa tendencja cen prosiąt z przeznaczeniem do dalszego chowu i w sierpniu ich cena na targowiskach była wyższa od notowanej przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie w sierpniu wyniosły 4,76 zł/kg i były nieznacznie niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem (mniej o 0,2 proc.), ale o 6,4 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Natomiast na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,89 zł, tj. o 2,1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 20,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Za prosię na chów płacono średnio 126,21 zł/szt., tj. o 2,5 proc. więcej niż przed miesiącem i o 3 proc. więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W odniesieniu do lipca br., w sierpniu nieznacznie poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (wyniosła 6,1 wobec 5,9 w lipcu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 5,4 i 5,1).

Ceny skupu żywca wołowego (5,87 zł/kg) wzrosły w stosunku do lipca br. o 6,4 proc., i do sierpnia 2010 r. o 33,6 proc. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 5,38 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca tylko o 0,6 proc., jednakże w skali roku wzrosły o 14,5 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,38 zł/kg, tj. o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 16 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.
Za 1 hl mleka płacono w skupie 120,36 zł, tj. tylko o 0,9 proc. więcej niż przed miesiącem, lecz o 16 proc. więcej niż przed rokiem.

Podobał się artykuł? Podziel się!