Zespół MMA, często objawia się częściowym, lub całkowitym zahamowaniem laktacji. Niekiedy następuje tuż po porodzie, w skutek, czego, prosięta nie są w stanie pobrać siary, będącej fundamentem odporności zwierząt, w pierwszych tygodniach życia. W efekcie wystąpienia przypadków bezmleczności poporodowej, prosięta wolno rosną, są mało żywotne, i podatne na infekcje. Przy dłuższym zahamowaniu laktacji, mogą u nich wystąpić biegunki, nierzadko prowadzące do upadków. Co gorsza, niskie pobranie siary, skutkuje również zaburzeniami odporności i wysoką śmiertelnością prosiąt, po odsadzeniu. Wysokie straty, jakie niesie ze sobą występowanie syndromu MMA, sprawia, że jego profilaktyka, nabiera szczególnej roli, w utrzymaniu opłacalności produkcji.

MMA, wywoływany jest przez patogenne mikroorganizmy, najczęściej przez bakterie z grupy E.Coli. Istnieją dwie drogi zakażenia. Pierwszą, jest bezpośrednie wnikanie drobnoustrojów z podłoża, do wymienia i dróg rodnych. Zakażeniom tym, sprzyja niedostateczny poziom higieny pomieszczeń porodowych. Drugą drogą infekcji, jest nadmierne namnożenie populacji drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym. Mikroorganizmy, za pośrednictwem układu krwionośnego, rozprzestrzeniają się następnie po całym ustroju, wywołując zakażenia. Przyczyną nadmiernego wzrostu populacji E. Coli, mogą być czynniki żywieniowe, jak i środowiskowe. W profilaktyce MMA, najważniejszą rolę pełni, więc utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych, środowiskowych, oraz zapewnienie lochom prawidłowego żywienia.

Mówiąc, o utrzymaniu odpowiedniego poziomu higieny, pamiętać należy o regularnym myciu, i dezynfekcji ścian, podłóg i klatek w porodówkach. Pomieszczenia porodowe, należy utrzymywać w systemie „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste”. Tylko wtedy, bowiem dezynfekcja jest skuteczna. Kojce i klatki porodowe, nie mogą być zbyt ciasne. W zbyt małych kojcach, lochy mają ograniczoną możliwość ruchu, co sprzyja wzrostowi populacji patogennych mikroorganizmów w jelitach. Ciasne kojce, mogą również zwiększać ryzyko zanieczyszczenia wymienia i pochwy odchodami. Lochę należy umieścić w pomieszczeniu porodowym, nie później, niż 14 dni przed planowanym porodem, aby miała czas na aklimatyzację. Należy pamiętać o odpowiednich parametrach mikroklimatu chlewni. Ważne, by temperatura pomieszczeń nie przekraczała 22ºC. Udzielając pomocy podczas porodu, hodowcy muszą pamiętać o przestrzeganiu zasad higieny osobistej, tak, aby sami nie stali się źródłem zakażenia.