Aktywizacja Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS oraz większa integracja branży były najważniejszymi tematami na Ogólnopolskim Forum Hodowców Trzody Chlewnej. To, że spotkanie takie było bardzo potrzebne, potwierdza uczestnictwo w nim kilkuset hodowców z całej Polski. Tak liczna ich obecność miała miejsce po raz pierwszy od chwili powstania POLSUS-u!

O randze spotkania może świadczyć uczestnictwo posła i hodowcy świń Henryka Smolarza, wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera, zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW Piotra Jakubowskiego, prezesa Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory, prezesów stacji hodowli i unasieniania zwierząt.

Wyzwania, jakie stoją przed krajową hodowlą i produkcją świń, obligują POLSUS do podjęcia wszelkich starań dla sprostania rosnącej konkurencyjności i stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi tej gałęzi rolnictwa – mówił podczas Forum Jan Biegniewski, prezes POLSUS-u. Potrzeba jednak do tego aktywnego współdziałania jak najszerszej grupy hodowców i producentów. Potrzebne jest także zrozumienie dla dokonujących się przemian i znalezienie najlepszej formuły dla związku hodowców świń.

Prezes Jan Biegniewski uważa, że Polska ma ugruntowaną pozycję w hodowli i produkcji świń i jest jednym z najważniejszych producentów wieprzowiny w Unii Europejskiej. Ta gałąź rolnictwa ma także duże znaczenie dla gospodarki krajowej. Około jedna czwarta przychodów w gospodarstwach rolnych pochodzi właśnie z chowu i hodowli świń. – Naszym atutem jest wysoki potencjał genetyczny krajowego pogłowia świń – mówi Jan Biegniewski. Nie odbiegamy pod tym względem od czołówki europejskich hodowli. Niekwestionowaną zaletą rodzimego materiału hodowlanego jest przystosowanie do przeciętnych warunków utrzymania, występujących w większości chlewni.