- Potencjał genetyczny loch w odniesieniu do liczby żywo urodzonych  prosiąt od lochy w ciągu roku  wynosi 32 sztuki. Europejscy liderzy w produkcji prosiąt jak Duńczycy, czy Holendrzy potrafią już taki wynik osiągnąć. Mając na uwadze ten cel można się zastanawiać jak prowadzić sekcję rozrodu, aby produkcja prosiąt była utrzymywana nieprzerwanie przez cały rok – mówił prof. Martin Wahner z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Benrnburg w Niemczech.

Szczególnie trudnym okresem dla loch wysokoprodukcyjnych jest okres letni, gdy wysokie temperatury wywierają negatywny wpływ na fizjologię rozrodu zwierząt. – Powinniśmy podjąć działania zootechniczne i biotechniczne, które wspomogłyby układ hormonalny loch. Dlatego przeprowadziliśmy badania, których celem było określenie: kwalifikacji wpływu zmodyfikowanego zabiegu biotechnologicznego stymulacji cyklu w różnych porach roku; analiza wpływu zabiegu biotechnicznego stymulującego ruję na zachowanie rujowe i płodność u loch oraz czy występuje różnica między lochami pierworódkami, a wieloródkami – mówił prof. Wahner.

W tym celu zbadano stymulację cyklu przy użyciu eCG - PMSG gonadotropiny z surowicy źrebnych klaczy - u loch w różnym wieku po odsadzeniu.  W sumie grupa doświadczalna loch wnosiła 1000 szt. (kontrolna 1093 szt.). Lochy w okresie 24 godzin po odsadzeniu otrzymały zastrzyk 800 IU eCG w celu pojawienia się rui i wywołania wzrostu pęcherzyków.  

Podczas badań niemieckiego zespołu udało się ustalić, że:
- Wpływ stymulacji cyklu za pomocą 800 IU eCG u loch po odsadzeniu różni się w zależności od wieku loch, pory roku i temperatury.
- Stymulacja cyklu przy użyciu eCG w sezonie letnim (lipiec, sierpień, wrzesień) zmniejsza ryzyko niskiej płodności loch. Warto też zaznaczyć, że w innych porach roku dodatni wpływ biotechnicznej stymulacji cyklu jest ogólnie niejasny. Najbardziej korzystny wpływ dodatni wykonanego zabiegu w okresie letnim wystąpił w szczególności u loch pierworódek.
- U loch starszych przy 3.-5. Miocie stymulacja cyklu nie ma istotnego dodatniego wpływu na płodność. Jednak z obserwacji naukowców wynika także, że u loch które wydały więcej niż 5 miotów stymulacje cyklu są konieczne, aby zachować ogólną wysoką wydajność rozpłodową.

- W ostatnich latach nastąpił silny wzrost wskaźników rozrodu, aby produkcja prosiąt była opłacalna to od loch powinno się otrzymywać podczas całego ich utrzymania w stadzie minimum 50 szt. tuczników od jednej lochy. Przy założeniu, że lochy nie będą wcześniej brakowane  jak po urodzeniu 5. lub 6. miotu. Dlatego uważamy, że hormonalna stymulacja loch może być szczególnie przydatna w okresie letnim, gdy wysokie temperatury otoczenia wpływają negatywnie na wyniki rozrodu – mówił prof. Martin Wahner podczas VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Toruniu. Podobał się artykuł? Podziel się!