Światło jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu świń. Pełni ono bardzo ważną rolę w fizjologii ich organizmu. Rola światła szczególnie ważna jest w przypadku zwierząt stada podstawowego. Oddziałuje ono bowiem na układ hormonalny zwierząt, w skutek czego niewłaściwe oświetlenie może odbić się na problemach z rozrodem, takich jak zaburzenia cyklu rujowego, czy problemy ze skutecznym pokryciem loch. Światło pobudza także metabolizm zwierząt. Przy jego niedoborze może się zatem okazać, że pomimo wysokiego potencjału genetycznego zwierząt, jak i optymalnego żywienia, nasze stado nie osiąga oczekiwanych wyników tuczu. Nie zapominajmy także, że niedostateczne oświetlenie wewnątrz fermy utrudnia pracę personelu, i może sprawić, że w porę nie dostrzeżemy u zwierząt objawów chorobowych. W chwili gdy długość dnia jest najkrótsza w całym roku, a ze względu na częste zachmurzenie ilość światła naturalnego docierająca do naszych zwierząt jest niewielka, warto przypomnieć jakie są optymalne parametry oświetlenia budynków inwentarskich dla trzody chlewnej.


Obecnie obowiązujące przepisy zabraniają utrzymania zwierząt przy stałym oświetleniu, jak i w stałej ciemności. Przyjmuje się, że minimalna długość dnia świetlnego w budynkach dla trzody chlewnej wynosi 8 godzin, a natężenie światła nie może być mniejsze niż 40 luxów. Oświetlenie może być zarówno naturalne, jak i sztuczne, przy czym w okresach krótkiego dnia wskazane jest dodatkowe wspomaganie oświetlenia naturalnego światłem sztucznym. Aby w pełni wykorzystać światło dzienne już na etapie projektowania budynków należy zadbać o właściwą proporcję powierzchni okien do powierzchni podłogi. W sektorze krycia i loch prośnych, a także na porodówkach i odchowalniach stosunek ten powinien wynosić 1:15, co oznacza, że na 15 m2 podłogi powinien przypadać 1 m2 powierzchni okiennej. Stosunek ten w przypadku warchlakarni wynosi 1:18, a w przypadku tuczarni - 1:25. Pamiętajmy że zbierający się na powierzchni okien kurz, częściowo zatrzymuje światło, dlatego dbajmy o ich czystość.


Jeśli chodzi o oświetlenie sztuczne, natężenie generowanego przez nie światła powinno w przypadku sektora krycia, kojców dla loch prośnych i porodówki wynosić 100 lx, w przypadku warchlakarni i tuczarni powinno z kolei wynosić około 50 lx.