Cechy, na których najbardziej nam zależy przy remoncie stada podstawowego, czyli związane z użytkowością rozpłodową, są nisko odziedziczalne. Dlatego ostateczne wyniki całego stada oprócz zewnętrznych warunków, które mogą wpływać negatywnie na całokształt produkcji, związanych ze środowiskiem, zdrowotnością, czy żywieniem, mogą zostać znacznie pogłębione przez nasze błędy popełniane podczas selekcji zwierząt.

Na początku należy podkreślić, że bez względu na to, na jakim materiale genetycznym bazujemy - czy są to krajowe rasy świń, czy też linie wyhodowane przez koncerny zagraniczne - to zawsze powinniśmy przestrzegać żelaznej zasady. Loszki remontowe powinny posiadać genotyp komponentu matecznego zarówno ze strony ojca, jak i matki (np. wbp, pbz lub ich mieszańców). Wtedy możemy liczyć na efekt heterozji i większą manifestację lepszych wyników cech rozpłodowych u potomstwa. Będą to matki wykazujące się wyższą płodnością, plennością, mlecznością i troskliwością macierzyńską. Mieszańce w porównaniu do zwierząt czystorasowych charakteryzują się dodatkowo szybszym wejściem w dojrzałość płciową, czasami nawet o kilkanaście dni, krótszym okresem jałowienia, mają lepiej rozwinięty układ rozrodczy, wyraźniej manifestują ruję, a finalnie rodzą silniejsze, bardziej wyrównane i liczne mioty. Decydując się na odchów własnych loszek na remont, nie uzależniamy się tak bardzo od częstych dostaw zwierząt z zewnątrz. Przy współpracy z firmą genetyczną czy też z krajowymi hodowcami można ustalić odpowiedni roczny poziom zakupu loszek GP (grandparents) dla danego gospodarstwa, czyli tzw. babek, które będą wykorzystywane do namnażania stada podstawowego. Jednocześnie będzie utrzymany dolew świeżej krwi, który oprócz selekcji i doboru zwierząt, również warunkuje postęp hodowlany w danym stadzie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zwierzęta urodzone i odchowane w tej samej chlewni charakteryzują się lepszą zdrowotnością. Już od momentu pobrania siary od matki i w trakcie dalszego wzrostu i dojrzewania ich organizmy nabierają odporności na specyficzne patogeny. Przy okazji unikamy długiego okresu kwarantanny i aklimatyzacji, która jest niezbędna przy wprowadzaniu loszek z zakupu.