Substancje bioaktywne, takie jak olejki eteryczne i przyprawy, mogą działać pozytywnie na pracę jelit. Łącząc te substancje bioaktywne z enzymami, partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu ECO FCE opracowali paszę, która ma dobroczynny wpływ na trzodę chlewną i drób oraz zapewnia hodowcom oszczędności. Może mieć istotny wpływ na budżety hodowli, ponieważ koszty żywienia zwierząt mogą sięgać w gospodarstwach  nawet do 70 proc. ogólnych kosztów produkcji.

Jak informuje CORDIS (Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju) - naukowcy z projektu ECO FCE, działającego na rzecz poprawy ekonomiki produkcji jak i równoczesnej ochrony środowiska ustalili, że poprawę efektywności wykorzystania paszy (FCE) przez zwierzęta hodowlane można osiągnąć u świń poprzez dodanie enzymów ukierunkowanych konkretnie na galaktozydy w materiałach paszowych. Zespół odkrył także, iż fosfor wspomaga mineralizację kości. Wyniki zostały zaprezentowane na warsztatach branżowych w czasie dorocznej konferencji EAAP (Europejskiej Federacji Zootechnicznej), która odbyła się w sierpniu 2015 r. w Warszawie.

Ponadto w toku prac nad projektem wykazano, że fitogeniczne dodatki paszowe – nieantybiotykowe stymulatory wzrostu, pochodne ziół i przypraw – mogą poprawiać strawność składników odżywczych, skracając jednocześnie czas powstawania gazów szkodliwych i cieplarnianych, takich jak amoniak i metan. To może mieć znaczące i długofalowe implikacje dla wsparcia rolnictwa w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na bardziej przyjazną środowisku produkcję mięsną. Ponieważ intensywna produkcja nadal odgrywać będzie kluczową rolę w żywieniu rosnącej populacji na świecie, tym bardziej należy odprowadzić do jej zrównoważenia.

Zespół projektu ECO FCE jest przekonany, że dalszego potencjału można upatrywać w łączeniu enzymów paszowych z aktywnymi składnikami roślinnymi, ponieważ różne połączenia mogą mieć odmienne efekty synergistyczne. Planowanych jest zatem wiele dalszych studiów nad paszami dla świń i brojlerów z wykorzystaniem różnych mieszanek. Szczególny nacisk zostanie położony na ewaluację skutków dodawania enzymów i substancji bioaktywnych do pasz niższej jakości.