Organizacje branżowe (National Pig Health Council, IFA) związane z irlandzkim sektorem produkcji świń, przygotowały wytyczne dla tamtejszego ministerstwa rolnictwa, które mają wspomóc ochronę kraju przed pojawieniem się epidemicznej biegunki świń (PED).

Środki jakie należy szybko podjąć, to na początek:

- 3 miesiące dobrowolnego zakazu importu żywych świń i nasienia (w tym na pokazy i do celów hodowlanych),
- 3 miesiące zakazu wywozu żywych świń przeznaczonych do uboju do zainfekowanych krajów,
- 3 miesiące dobrowolnego zakazu sprzedaży produktów białek osocza/ krwi lub produktów zawierających te substancje,
- zalecenie, aby wszyscy pracownicy powracający do pracy po przerwie świątecznej udowodnili, że przebywają z powrotem w kraju przez co najmniej 3 dni. Pracownicy powinni być również wyposażeni w nową odzież i obuwie,
- zaostrzenie standardów bioasekuracji w irlandzkich gospodarstwach i wytwórniach pasz.

Irlandczycy chcą podjąć działania wyprzedzające, ryzyko pojawienia się choroby. Tamtejsi eksperci ostrzegają przed wirusem PED, który spowodował ogromne straty w gospodarstwach trzody chlewnej USA, Kanady i Meksyku w 2014r. Warto zwrócić też uwagę, że rozprzestrzenianiu się wirusa sprzyja okres zimowy, czyli niskie temperatury.

Podobał się artykuł? Podziel się!