Żywienie świń jest czynnikiem mającym decydujący wpływ na osiągane przez nasze gospodarstwo wyniki produkcyjne. Precyzja żywienia jest szczególnie istotna w świetle zmian, jakie następują w ostatnich latach w branży. Na krajowym rynku pojawia się coraz więcej zwierząt o genetyce pozwalającej na osiągnięcie imponujących parametrów tucznych i rzeźnych. Niemniej jednak, wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału wymaga niezwykle precyzyjnego żywienia. Tego tematu dotyczył wykład doktora Tomasza Schwarza, wygłoszony w ramach trzeciej edycji konferencji „Nowoczesna produkcja – świnie” która odbyła się w miniony czwartek w miejscowości Włoszakowice (pow. leszczyński).

Jak wskazywał prelegent, sukces w produkcji żywca wieprzowego jest w dużej mierze wynikiem racjonalnego żywienia, które składa się nie tylko z maksymalizacji wyników produkcyjnych, lecz także z innych czynników:

- Żeby osiągnąć zadowalający wynik ekonomiczny, musimy żywić zwierzęta prawidłowo, tzn. paszą która zapewni pokrycie ich potrzeb pokarmowych, a także zapewni odpowiednio wysoką kondycję zdrowotną, musimy jednak uwzględnić koszt wyżywienia zwierząt. Kompromis pomiędzy wysokim tempem wzrostu, wysoką kondycją zdrowotną, a kosztem paszy nazywamy właśnie racjonalnym żywieniem – tłumaczył podczas spotkania specjalista.

Zdaniem specjalisty równie istotny jest aspekt ochrony środowiska. Zwierzęta powinniśmy żywić tak, aby ograniczyć choćby produkcję odorów. Pozwoli nam to uniknąć konfliktów z okolicznymi mieszkańcami. Jak wskazał prelegent, do powyższego schematu w ostatnich latach dochodzi jeszcze jeden element: bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego. Istnieją bowiem możliwości transferu szkodliwych substancji z gleby, poprzez paszę i tkanki zwierzęce do organizmu ludzkiego. W przyszłości właśnie ten element może w dużej mierze decydować o surowcach stosowanych w żywieniu zwierząt.