Niedawno pisaliśmy o tym, w jaki sposób można podjąć próbę odchowu osieroconych, lub odrzuconych przez lochę prosiąt. Z komentarzy użytkowników jasno wynika, że w takich przypadkach śmiertelność wśród młodych, często jest bardzo wysoka. Dlatego warto szerzej się zastanowić co zrobić aby ryzyko upadku lochy w czasie porodu ograniczyć do minimum.

Upadek lochy w trakcie akcji porodowej najczęściej wynika z niewydolności układu krążenia. Pamiętajmy bowiem, że poród jest procesem wymagającym od maciory ogromnego wysiłku. Poza tym istnieje wiele czynników które mogą dodatkowo obciążać układ krążenia. Należy do nich podwyższona temperatura ciała, jaka naturalnie występuje w czasie porodu, otłuszczenie lochy, zaparcia a także zbyt wysoka temperatura panująca w pomieszczeniu porodowym.

Wiele z omówionych czynników jesteśmy w stanie wyeliminować, lub przynajmniej ograniczyć ich znaczenie. Aby zmniejszyć ryzyko upadku loch w czasie porodu w pierwszej kolejności należy zadbać o właściwe żywienie. Ważne jest aby od początku ciąży maciory były żywione ściśle racjonowaną dawką pokarmową, o ograniczonej zawartości energii i dużym udziale włókna. Dzięki temu organizm maciory zdąży się zregenerować przed następną laktacją, nie dojdzie jednak do zgubnego w skutkach otłuszczenia lochy. Zbyt duża masa ciała, połączona z otłuszczeniem mięśnia sercowego stwarza duże ryzyku komplikacji w czasie porodu. Pamiętajmy też o przegłodzeniu lochy przed porodem. Na 3 – 4 dni przed przewidywanym terminem porodu należy stopniowo zmniejszyć wielkość dawki pokarmowej, wzbogacając jej skład w otręby. W dniu porodu locha w ogóle nie powinna spożywać paszy, a jedynie pójło przygotowane z otrąb i niewielkiego dodatku soli gorzkiej. Działanie to ma na celu wykluczenie wystąpienia zaparć. Kał obecny w jelitach może wywierać nacisk na drogi rodne co utrudnia poród. Jednocześnie w masach kałowych rozwijają się drobnoustroje, których toksyny mogą dodatkowo obciążać serce.