Podczas spotkania dla producentów trzody chlewnej, zorganizowanego przez firmę Blattin, które odbyło się w miniony czwartek w Byczynie (pow. kluczborski), Aleksander Fórmanowski, lekarz weterynarii, omawiał najważniejsze zagadnienia związane z profilaktyką chorób świń.

Samo pojawienie się danej choroby na fermie wynika zazwyczaj z jednego spośród dwóch czynników: wysokiej presji patogenów, lub zaistnienia w stadzie czynników stresowych. Jak mówił podczas spotkania specjalista, sama obecność drobnoustrojów na fermie jest czymś naturalnym. Przy braku skutecznej dezynfekcji dochodzi jednak do przekroczenia tzw. dawki zakaźnej, co sprawia że w stadzie wybucha choroba. Pojawienie się na fermie chorób może też wynikać z czynników środowiskowych, które narażają zwierzęta na stres, którego efektem jest spadek odporności. Wystarczy kombinacja takich czynników jak wysoka amplituda temperatur i nadmierna prędkość przepływu powietrza. W tej sytuacji warto zatem wiedzieć jak bronić się przed wystąpieniem choroby:

- Przede wszystkim musimy postarać się o wysoki poziom odporności zwierząt.  W tym celu należy zredukować działanie czynników stresowych. Zadbajmy zatem o optymalne warunki bytowania zwierząt, prawidłowe zarządzanie stadem, przestrzeganie zasad bioasekuracji i dobrostanu. Wszystko to buduje bazę dla dobrej odporności naszych zwierząt – mówił podczas spotkania Aleksander Fórmanowski.

Sama poprawa warunków bytowania zwierząt jednak nie wystarczy. Należy jednocześnie obniżyć presję infekcyjną;

- Jak wiemy, patogeny były, są i będą w naszym otoczeniu. Nawet najdokładniejsza dezynfekcja nie spowoduje wyjałowienia środowiska. Dzięki odpowiednim działaniom możemy jednak zredukować populację szkodliwych drobnoustrojów. Najważniejsze, aby w naszych pomieszczeniach było czysto i sucho. Samo osuszenie powierzchni daje duży efekt – przeżywalność patogenów w suchym środowisku jest bowiem niewielka – mówił podczas spotkania specjalista.

Jednocześnie wskazał on, na fakt, iż dezynfekcja pomieszczeń jest jednym z najważniejszych elementów pozwalających na utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej stada. Wbrew pozorom nie jest to jednak prosty zabieg, i bardzo łatwo w nim o błędy: