Po latach zapomnienia, możemy obecnie obserwować pewien wzrost zainteresowania rolników uprawą łubinu. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest wprowadzony w tym roku obowiązek dywersyfikacji upraw, który jest jednym z filarów „zazielenienia”. Można się więc spodziewać, że już niedługo na rynku pojawi się więcej nasion łubinu, a również ich cena może być dla producentów trzody korzystniejsza. Pamiętajmy jednak że nie wszystkie gatunki i odmiany łubinu są wartościową paszą dla zwierząt. Spośród uprawianych w naszym kraju gatunków tej rośliny tylko słodkie odmiany łubinu żółtego i wąskolistnego mogą być skarmiane przez trzodę. Dodatek nasion łubinu białego prowadzi bowiem do znaczącego spadku pobrania paszy przez zwierzętach, co bardzo wyraźnie może się odbić na osiąganych wynikach i dochodach z produkcji. Jak odróżnić nasiona tej rośliny od innych gatunków łubinu? Przede wszystkim inne jest zabarwienie nasion: w przypadku łubinu wąskolistnego są one białe z czarnym nakropieniem, a u łubinu żółtego szare, z marmurkowym wzorem. Nasiona łubinu białego są natomiast jednolicie biało – kremowe. Nie jest to jednak regułą, znane są odmiany łubinu wąskolistnego o zabarwieniu łupiny nasiennej podobnej do łubinu białego. Warto więc wiedzieć że nasiona łubinu białego łatwo jest poznać po wielkości: są one przeciętnie dwukrotnie większe niż łubinu żółtego czy wąskolistnego. Masa tysiąca nasion w jego przypadku wynosi 240 – 290 g. Dla porównania MTN odmian nadających się na paszę to 100 – 130 g.
Pewnym wyznacznikiem może być również oferowana cena zakupu: nasiona nadające się na paszę są na ogół wyraźnie droższe od pozostałych.
Pamiętajmy jednak, że również nie wszystkie odmiany łubinu wąskolistnego i żółtego są dobrą paszą dla świń. Nasiona gorzkich form w dużych ilościach są toksyczne dla zwierząt. Najprostszym sposobem rozróżnienia formy słodkiej od gorzkiej jest badanie organoleptyczne: odmiany gorzkie charakteryzują się ostrym, cierpkim bądź gorzkim smakiem który świadczy o wysokiej zawartości szkodliwych alkaloidów. Nasiona form słodkich pozbawione są tych właściwości.

Podobał się artykuł? Podziel się!