Konferencja została zorganizowana przez Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. W spotkaniu wzięło udział blisko czterystu zaproszonych gości. Byli to zarówno producenci trzody, jak i przedstawiciele świata nauki. W czasie konferencji poruszono wiele problemów dzisiejszej produkcji trzody chlewnej, szczególny nacisk położono zaś na bariery na tle formalno – prawnym będące efektem zarówno wymogów unijnych, jak i krajowych.

Pierwszą prelekcję wygłosiła Emmanuelle Mikosz z Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich (ELO). Wykład dotyczył kształtu Wspólnej Polityki Rolnej obecnie, oraz po roku 2020. Zdaniem prowadzącej, w przyszłości celem WPR powinno być nie tylko zaspokajanie potrzeb żywnościowych mieszkańców Unii, ale również dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko

Kolejnym elementem spotkania była niezwykle ciekawa prelekcja, którą wygłosił Carlos Piñeiro, dyrektor fundacji PigCHAMP Pro Europa. Tematem wystąpienia była charakterystyka hiszpańskiego sektora produkcji trzody chlewnej. Kraj ten w ostatnich latach wyrósł na czołowego producenta żywca wieprzowego w Europie. Za przyczynę sukcesu prowadzący uznał skuteczne połączenie wiedzy akademickiej z praktyką, ale również ścisłą integrację pomiędzy producentami żywca, a podmiotami przetwórczymi.

Kolejnym etapem konferencji był wykład poświęcony regulacjom europejskim w sprawie dobrostanu świń, a także ochrony środowiska. Prezentację na ten temat wygłosił Robert Hoste z Uniwersytetu w Wageningen (Holandia). Jak podkreślił prowadzący, oprócz prawodawstwa unijnego, z każdym z państw wspólnoty obowiązują krajowe regulacje dotyczące tych zagadnień. Stąd też wymogi dobrostanu i ochrony środowiska, a co za tym idzie koszty ich przestrzegania, są w poszczególnych krajach wspólnoty silnie zróżnicowane. Co więcej w ostatnich latach obserwuje się tendencję do zaostrzania wymogów dobrostanu, co objawia się między innymi postulatami dotyczącymi rezygnacji z przeprowadzania chirurgicznej kastracji, korekcji ogonów czy uzębienia.