Podlasie kojarzone jest głównie z chowem bydła. Tymczasem na pograniczu Podlasia i Mazowsza znajduje się sporo gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji prosiąt lub tuczników w cyklu otwartym. Jednym z nich jest ferma, której właścicielem jest Grzegorz Chomka, mieszcząca się w miejscowości Suchodół Szlachecki, około 10 km na północ od Sokołowa Podlaskiego.

Produkcją żywca wieprzowego Grzegorz Chomka zajmuje się od 2000 roku. Początkowo świnie utrzymywał w niewielkiej chlewni przekazanej przez rodziców. Po kilku latach podjął decyzję o budowie nowej tuczarni o obsadzie 700 zwierząt, a w 2013 roku oddano do użytku kolejny obiekt. W nowoczesnej tuczarni znajduje się 2000 stanowisk tuczu. Od momentu rozpoczęcia działalności skala produkcji zwiększyła się zatem wielokrotnie. Początkowo rolnik sprzedawał rocznie 100-200 tuczników, dziś roczna produkcja sięga 7500 zwierząt. Od samego początku swojej przygody z produkcją trzody rolnik współpracuje z firmą "SOKOŁÓW" SA. Jest także jednym z pierwszych uczestników programu "Razem w przyszłość", realizowanego przez firmę od kilkunastu lat wspólnie z najlepszymi producentami trzody z całej Polski.

RECEPTA NA SUKCES

Gospodarstwo prowadzi produkcję tuczników w cyklu otwartym. Sukces działalności producenta jest kombinacją kilku czynników: doskonałej genetyki, żywienia idealnie dopasowanego do potrzeb zwierząt, dobrych warunków chowu oraz rzetelnego partnera, jakim jest firma "SOKOŁÓW" SA.

Do tuczu przeznaczone są warchlaki pochodzące z gospodarstwa współpracującego z firmą "SOKOŁÓW" SA - fermy Agro-Tymianka, która od kilku lat jest wyłącznym dostawcą warchlaków. Pod kątem genetycznym są to mieszańce ras: loszka Landrace x Yorkshire i knur Duroc. Materiał hodowlany pochodzi z fermy Agro Sokołów F1 w Pieckach, a wywodzi się z genetyki duńskiej. Warchlaki o tym genotypie charakteryzują się bardzo dobrym wykorzystaniem paszy oraz szybkim tempem wzrostu. W gospodarstwie okres tuczu trwa przeciętnie 90-100 dni (zwierzęta osiągają w tym czasie przyrost ok. 1000g na dobę), przy czym może on ulegać pewnym odchyleniom w zależności od masy warchlaków w momencie wstawienia i masy końcowej tuczu. Wykorzystanie paszy waha się w granicach 2,6-2,8 kg/kg przyrostu.