Przyczyną największych strat ekonomicznych w hodowli trzody chlewnej są biegunki.

Równie ważne i często występujące są choroby dróg oddechowych.

Niestety, decyzja o przeprowadzeniu diagnostyki i podjęciu leczenia nie zapada już tak szybko jak w przypadku wystąpienia biegunek. Zdarza się jeszcze, szczególnie w gospodarstwach mniejszych, że pięć czy dziesięć kaszlących świń nie stanowi dla właściciela problemu. Niestety, nie do końca tak jest.

PRDC

Choroby układu oddechowego mogą przebiegać wieolobjawowo. Najczęściej obserwujemy zaburzenia w oddychaniu, kichanie, kaszel (suchy bądź mokry) czy duszność. Coraz częściej również choroby układu oddechowego nie są wywoływane przez jeden czynnik chorobotwórczy, lecz przez kilka gatunków drobnoustrojów. Mówimy wtedy o syndromie PRDC - Porcine Respiratory Disease Complex. Za występowanie tego schorzenia odpowiedzialnych jest wiele czynników, również tych środowiskowych, oraz błędów w zarządzaniu fermą (mokro, zimno, przeciągi itd.).

Jeśli chodzi o drobnoustroje, przyjęto stosować ich podział na inicjujące chorobę oraz ją wikłające. Na pierwszym miejscu wśród inicjujących nieprzerwanie króluje wirus PRRS. O ile sama choroba wywołana przez ten wirus kojarzy nam się najczęściej (i słusznie) z zaburzeniami w rozrodzie, o tyle jeśli chodzi o zmiany sekcyjne, to występują one praktycznie tylko w obrębie płuc.

Im starsza świnia przeznaczona do sekcji, tym większe prawdopodobieństwo jednak, że zmiany są już wikłane szeregiem innych drobnoustrojów. Wirus PRRS jest silnie immunosupresyjny, co oznacza, iż nawet jeśli w konkretnym stadzie nie ma już gwałtownie przebiegającej choroby i wydaje nam się, że trzymamy ją w ryzach, zwierzęta są zawsze słabsze i bardziej podatne na choroby.

Wirus grypy

Kolejnych czynnikiem inicjującym jest wirus grypy, w Polsce niedoceniany, ze względu na minimalne straty związane z ewentualnymi upadkami. Choroba bardzo szybko obejmuje całe stado i po około tygodniu, tak samo szybko je opuszcza. Objawy zbliżone jak objawy grypy u ludzi - utrata formy (utrata apetytu), posmutnienie, gorączka, wyciek z nosa i oczu oraz kaszel. Najczęściej jednak choroba przebiega bezobjawowo.