Wahania temperatur, duże różnice noc-dzień, niedostateczna lub wręcz odwrotnie, nadmierna wentylacja, powodują przegrzania, następnie wychłodzenia obiektów. Szeroko pojęty układ odpornościowy nie nadąża za tymi zmianami, zwierzęta stresują się nadmiernie i zaczynają się kłopoty. Kaszel, kichanie czy wypływ z nosa, który pojawi się na chlewni zwiastuje problemy. Pamiętajmy jednak, iż kaszel sam w sobie nie jest chorobą, a jedynie objawem klinicznym najłatwiejszym do zaobserwowania podczas codziennej opieki nad zwierzętami.

MYKOPLAZMA

Mykoplazmowe zapalenie płuc jest najczęściej występującą chorobą układu oddechowego. Drobnoustrój odpowiedzialny za tę jednostkę (Mycoplasma hyopneumoniae) występuje na polskich fermach powszechnie, a ze względu na swój przebieg choroba jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych. Mykoplazmy bowiem kolonizują nabłonek oddechowy (nie wnikając do wnętrza komórek), przez co dochodzi do uszkodzenia, a następnie całkowitego zniszczenia rzęsek (powinowactwo do nabłonka rzęskowego). Mykoplazmy mogą „atakować" więc kolejne fragmenty układu oddechowego, w wyniku czego rozwój choroby związany jest z postępującym zapaleniem płuc. Poznanie tego procesu jest dla nas istotne, ze względu na objawy, które będą występować w kolejnych fazach choroby. Najpierw słyszymy „poranny" kaszel, pogłębiający się po wysiłku (bieg do koryta). Duszność występuje dopiero w kolejnych etapach, kiedy zajmowane są następne płaty płucne, a kaszel występuje częściej i jest bardziej męczący, napadowy. Zwierzęta chore padają rzadko, nie mają objawów gorączkowych, obserwujemy tylko kaszel. Świnie staja się słabe, nie przyrastają mimo zachowanego apetytu, co powoduje, że po paru tygodniach znacznie odstają od grupy rówieśników. Zwierzęta są wychudzone i w zdecydowanie gorszej kondycji ogólnej. Charakterystyczny jest widok pięknych, zdrowych świń, wśród których „spacerują" charłaki z nastroszona sierścią i zapadniętymi bokami. Są one niestety siewcami drobnoustroju, w związku z czym nie polecam na siłę próbować ich utuczyć, tylko jak najszybciej wyeliminować z grupy.

GRYPA

Grypa jest chorobą zakaźną i zaraźliwą nie tylko dla świń. Również personel obsługujący chlewnie powinien mieć się na baczności. Jest to choroba wirusowa, szczepy której mogą przenosić się na człowieka i odwrotnie. Nie bez znaczenia pozostają również szczepy występujące u ptaków, ponieważ wirus ten bardzo szybko się pasażuje i ulega różnym mutacjom.