Jedną z konsekwencji wystąpienia przypadków ASF w północno – wschodniej Polsce jest projekt kategoryzacji gospodarstw utrzymujących świnie, pod kątem obowiązujących standardów bioasekuracji. Docelowo program ten ma objąć nie tylko rejon zagrożony występowaniem ASF, ale również teren całej Polski. Celem programu jest ograniczenie szerzenia się chorób zakaźnych pomiędzy gospodarstwawoczemi. O szczegółach programu mówił w czasie konferencji „Nowoczesna produkcja – świnie” Piotr Barszcz z Głównego Inspektoratu Weterynarii:

- Plany wprowadzenia kategoryzacji gospodarstw utrzymujących świnie dotyczą obszaru całej Polski. Ideą tego programu jest podzielenie gospodarstw według obowiązujących standardów bioasekuracji. Do kategorii pierwszej należałyby gospodarstwa niskotowarowe, niekomercyjne, produkujące rocznie nie więcej niż 10 tuczników. Proponowane wymagania dla tej grupy to między innymi stosowanie i posiadanie środków dezynfekcyjnych, mat, utrzymywanie świń w pomieszczeniach zamkniętych oraz zabezpieczenie obiektu przed gryzoniami. Oprócz wymienionych wymagań, gospodarstwa zakwalifikowane do II grupy spełniałyby bardziej zaawansowane wymagania, takie jak zakaz obsługi stada przez pracowników którzy w ciągu ostatnich 72 godzin brali udział w polowaniu, zabezpieczenie ściółki przed dostępem dzikich zwierząt, zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa jakichkolwiek fragmentów ciała dzików, oraz zabezpieczenie chlewni przed dostępem zwierząt domowych. III kategoria, oprócz wszystkich wymienionych wyżej wymagań obejmowałaby ograniczenie do minimum wjazdów do gospodarstwa, obsługę przez pracowników nie mających styczności ze zwierzętami utrzymywanymi w gospodarstwach niższej kategorii, zastosowanie śluz dezynfekcyjnych i dokładnie prowadzenie dokumentacji pochodzenia zwierząt, pasz itd.

W myśl projektu, zwierzęta mogłyby być przemieszczane tylko pomiędzy gospodarstwami tej samej kategorii lub z jednostki o wyższym standardzie do gospodarstwa niższej kategorii. Program ten może skutecznie ograniczyć ryzyko szerzenia się chorób, jednak jego realizacja jest uwarunkowana wynikiem przeprowadzonych w tej sprawie konsultacji. – mówił podczas spotkania Piotr Barszcz.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!