1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe normy dotyczące ciężarnych loch i loszek . Wymagają one by zwierzęta w stadach od 10 sztuk loch, w okresie od czwartego tygodnia ciąży do jednego tygodnia przed wyproszeniem były przetrzymywane w grupie.

Według danych KE nie wszystkie podmioty gospodarcze w krajach członkowskich w pełni dostosowały budynki do nowych wymogów. Wprowadza to nierównowagę konkurencyjną na rynku pod względem kosztowym.

Dlatego też KE rozważa możliwość otworzenia procedury o naruszenie przepisów (infringement procedure) wobec krajów, które nie wdrożyły Dyrektywy.
Dotyczy to 9 państw (w tym Polski), którym KE dała 2 miesiące na wprowadzenie koniecznych zmian.

W przeciwnym wypadku zostanie rozpoczęty kolejny etap postępowania, który może doprowadzić do nałożenia kary pieniężnej na władze danego kraju za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu nowych wymogów. Podobał się artykuł? Podziel się!