1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe normy dotyczące ciężarnych loch i loszek . Wymagają one by zwierzęta w stadach od 10 sztuk loch, w okresie od czwartego tygodnia ciąży do jednego tygodnia przed wyproszeniem były przetrzymywane w grupie.

Według danych KE nie wszystkie podmioty gospodarcze w krajach członkowskich w pełni dostosowały budynki do nowych wymogów. Wprowadza to nierównowagę konkurencyjną na rynku pod względem kosztowym.

Dlatego też KE rozważa możliwość otworzenia procedury o naruszenie przepisów (infringement procedure) wobec krajów, które nie wdrożyły Dyrektywy.
Dotyczy to 9 państw (w tym Polski), którym KE dała 2 miesiące na wprowadzenie koniecznych zmian.

W przeciwnym wypadku zostanie rozpoczęty kolejny etap postępowania, który może doprowadzić do nałożenia kary pieniężnej na władze danego kraju za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu nowych wymogów.