Według naszych badań, na piaszczystych glebach żyto plonuje około 25 proc. lepiej niż jęczmień i daje około 18 proc. wyższy plon niż pszenica. W przypadku żyta najwyższy jest również plon energii z jednostki powierzchni – mówi Dorthe Rasmussen z Duńskiego Centrum Badania Trzody Chlewnej. Niestety wysokie dawki żyta w paszy dla tuczników mogą prowadzić do minimalnego pogorszenia wyników tuczu: żywienie tuczników paszą z 40 proc. zawartością żyta minimalnie zmniejsza pobranie mieszanki, czego efektem jest niewielki spadek średniego dziennego przyrostu tuczników w porównaniu do zwierząt żywionych mieszanką bez udziału tego surowca.. Z drugiej jednak strony, wysokie dawki  żyta powodują minimalną poprawę współczynnika wykorzystania paszy (mniej paszy zostaje zużyte na kilogram przyrostu) i zwiększają mięsność tuczników. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki oraz niższy koszt żywienia paszą z dużym udziałem żyta, przyjąć można że żywiąc tuczniki paszami na bazie żyta możliwe jest osiągnięcie takiego samego wyniku ekonomicznego, jak w przypadku pasz opartych na jęczmieniu czy pszenicy. Dużo jednak zależy od relacji cenowych pomiędzy tymi zbożami: według naszych wyliczeń, aby osiągnąć ten sam wynik finansowy na jedno stanowisko, 100 kg paszy opartej na życie musi kosztowac 0,6 euro mniej niż 100 kg mieszanki na bazie pszenicy. 

Podobał się artykuł? Podziel się!