Według naszych badań, na piaszczystych glebach żyto plonuje około 25 proc. lepiej niż jęczmień i daje około 18 proc. wyższy plon niż pszenica. W przypadku żyta najwyższy jest również plon energii z jednostki powierzchni – mówi Dorthe Rasmussen z Duńskiego Centrum Badania Trzody Chlewnej. Niestety wysokie dawki żyta w paszy dla tuczników mogą prowadzić do minimalnego pogorszenia wyników tuczu: żywienie tuczników paszą z 40 proc. zawartością żyta minimalnie zmniejsza pobranie mieszanki, czego efektem jest niewielki spadek średniego dziennego przyrostu tuczników w porównaniu do zwierząt żywionych mieszanką bez udziału tego surowca.. Z drugiej jednak strony, wysokie dawki  żyta powodują minimalną poprawę współczynnika wykorzystania paszy (mniej paszy zostaje zużyte na kilogram przyrostu) i zwiększają mięsność tuczników. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki oraz niższy koszt żywienia paszą z dużym udziałem żyta, przyjąć można że żywiąc tuczniki paszami na bazie żyta możliwe jest osiągnięcie takiego samego wyniku ekonomicznego, jak w przypadku pasz opartych na jęczmieniu czy pszenicy. Dużo jednak zależy od relacji cenowych pomiędzy tymi zbożami: według naszych wyliczeń, aby osiągnąć ten sam wynik finansowy na jedno stanowisko, 100 kg paszy opartej na życie musi kosztowac 0,6 euro mniej niż 100 kg mieszanki na bazie pszenicy.