Z uwagi na potencjalne zagrożenie wystąpienia tych chorób w krajowych stadach trzody chlewnej hodowcy świń muszą dysponować niezbędną wiedzą w omawianym zakresie, dlatego te jednostki chorobowe zostaną kolejno przybliżone Czytelnikom, ze zwróceniem uwagi na najbardziej istotne fakty oraz objawy chorobowe.

Czynnik etiologiczny

Pomór klasyczny świń (CSF) jest chorobą wirusową, zakaźną i zaraźliwą, wywoływaną przez wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV). Na zakażenie wrażliwe są tylko świnie domowe, dziki oraz świnie afrykańskie.

Występowanie

Pomór klasyczny świń występował w wielu krajach Europy, Azji, Afryki, w Ameryce Środkowej (Meksyk) i Południowej.
Choroby nie stwierdzano nigdy w Australii, Nowej Zelandii i USA.

W ostatnim dwudziestoleciu Europa była regionalnie silnie zainfekowana CSFV. W latach 1999-2007 chorobę stwierdzano w: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Niemczech, Austrii, Włoszech, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Chorwacji, na Węgrzech, w Słowacji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Ukrainie i w Rosji. Zasadniczym problemem jest endemiczne występowanie CSF, w niektórych rejonach Europy, zwłaszcza w populacji dzików.

Niestety w ostatnim pięcioleciu sytuacja w tym zakresie nie uległa istotnej poprawie. W roku 2008 pomór klasyczny wystąpił w Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech, w Słowacji oraz w Rosji, a ponadto w Brazylii i Salwadorze.

W roku 2009 chorobę zanotowano w: Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech, w Rosji i na Litwie, a poza Europą - w Izraelu, Meksyku i Brazylii.
W roku 2010 CSF utrzymywał się na Węgrzech (endemicznie) oraz w Rosji, ponadto dwa ogniska choroby stwierdzono w Serbii oraz 1 w Gwatemali.

W roku 2011 zakażenia utrzymywały się na Węgrzech, w Rosji i Gwatemali, nowe ogniska u świń wystąpiły na Litwie i w Serbii.
W 2012 r. (do końca kwietnia) pomór klasyczny utrzymuje się endemicznie u dzików na Węgrzech oraz w Rosji.

Polska jest krajem wolnym od CSF od 1995 roku. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej sytuację w krajach sąsiadujących z Polską istnieje poważne potencjalne zagrożenie zawleczenia choroby do naszego kraju.

Patogeneza

Przy typowej postaci pomoru świń zasadniczym źródłem zarazy pozostają zwierzęta chore na pomór oraz zwierzęta znajdujące się w okresie wylęgania choroby. Nie mniejsze niebezpieczeństwo stanowią świnie będące w okresie utajonym choroby.