Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup struktury stada trzody chlewnej, najbardziej prosiąt o wadze do 20 kg (o 17,1 proc.) oraz pogłowie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 16,4 proc.) - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z listopadem 2011 r. o 112,9 tys. sztuk (o 10 proc.) do poziomu 1012 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 43,3 tys. sztuk (o 6 proc.) do 672,9 tys. sztuk.

W stosunku do stanu w końcu lipca 2012 r. liczba loch na chów spadła o 69,7 tys. sztuk (o 6,4 proc.), w tym macior prośnych – o 37,3 tys. sztuk, tj. o 5,3 proc.

Na aktualną sytuację w chowie trzody chlewnej miała wpływ niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego. Wprawdzie ceny żywca wieprzowego w skupie i na targowiskach w 2012 r. utrzymywały się na dużo wyższym poziomie niż w 2011 r., a przeciętne ceny ziemiopłodów paszowych w skupie i w obrotach targowiskowych rosły znacznie wolniej niż ceny żywca wieprzowego, to relacja opłacalności tuczu świń nadal pozostawała na niskim poziomie.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w okresie styczeń–grudzień 2012 r. wynosiła 5,39 zł i była o 19,3 proc. wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2011 r.

W obrotach targowiskowych przeciętna cena żywca wieprzowego kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 5,35 zł/kg i była wyższa o 15,6 proc. od ubiegłorocznej.

W grudniu 2012 r. za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie 5,36 zł, tj. o 3,8 proc. mniej niż w grudniu 2011 r., a w obrotach targowiskowych – 5,45 zł, tj. o 2,1 proc. więcej niż w grudniu przed rokiem.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 m–cy 2012 r. wynosiła 86,07 zł/1 dt i była o 6,7 proc. wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2011 r. W grudniu 2012 r. za 1 dt zbóż podstawowych rolnicy otrzymywali w skupie 96,03 zł, tj. o 27,3 proc. więcej niż w grudniu 2011 r.

Przeciętna cena zbóż podstawowych w obrotach targowiskowych w okresie 12 miesięcy 2012 r. wynosiła 84,41 zł za 1 dt i była niższa o 0,2 proc. od średniej ceny notowanej za 12 m–cy 2011 r., a w grudniu 2012 r. za 1 dt zbóż podstawowych płacono rolnikom 85,80 zł, tj. o 7,9 proc. więcej niż w grudniu roku poprzedniego.

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta nieco się polepszyła z 6,6 w styczniu do 6,8 w grudniu, ale nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11. Podobał się artykuł? Podziel się!