27 lipca wydano Decyzję Wykonawczą KE, zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl decyzji rozszerzono strefy występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

W przypadku naszego kraju, zmiany w regionalizacji dotyczą południowej części województwa Podlaskiego. Jest to reakcja na wykryte pod koniec czerwca ognisko afrykańskiego pomoru świń, znajdujące się w gospodarstwie położonym na terenie gminy Hajnówka. Do strefy I, czyli obszaru ochronnego dołączono gminy Nurzec – Stacja, Mielnik, Siemiatycze, Siemiatycze miasto, Drohiczyn, Perlejewo. Do strefy II – obszaru objętego ograniczeniami dołączono części gmin Bielsk Podlaski, Orla, Kleszczele i Czeremcha oraz gminę Dubicze Cerkiewne.

Do strefy III (strefa zagrożenia) dołączono natomiast gminy: Czyże, Białowieża, Hajnówka, Narew, Narewka.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!