Producenci świń w zależności od prowadzonego cyklu produkcyjnego stada, mogą spodziewać się dopłaty do sprzedanych świń, maksymalnie w kwotach: 35 zł do szt. lub 70 zł do szt. Na wyższą dopłatę mają szansę rolnicy utrzymujący zwierzęta w cyklu zamkniętym. Wnioski są przyjmowane przez OT ARR od 18 lutego do 18 marca br. Decyzja o przyznaniu wsparcia zostanie wydana najpóźniej 18 czerwca br., a pieniądze wpłyną na konta rolników do końca czerwca br.

Nadzwyczajna i tymczasowa pomoc finansowa jest przyznawana do świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11,  sprzedanych w okresie od 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r., gdy rolnik sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń oraz jeśli w dn. 30 września 2015 r. nie posiadał  nie więcej niż 2000 świń. 

Jeżeli sprzedane świnie miały numer identyfikacyjny, który jest numerem siedziby stada producenta, to pomoc zostanie powiększona o 100 proc., ale nie będzie mogła być wyższa niż 70 zł do sztuki.

Przed złożeniem wniosku do ARR warto zweryfikować deklarowaną we wniosku liczbę zwierząt, czy jest zgodna z  danymi z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (IRZ), administrowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli dane będą źle zadeklarowane, to wniosek będzie trzeba uzupełnić o właściwe informacje.

Do wniosku o wsparcie należy dołączyć następujące dokumenty:

- oświadczenie producenta o liczbie świń posiadanych w dniu 30 września 2015 r.,

- oświadczenie o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od dnia 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r. z przeznaczeniem do uboju,

- faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń w okresie od 1.10.2015r. do 31.12.2015 r., lub kopie tych faktur,

- odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo lub kopie tych dokumentów  - w przypadku gdy producent świń jest spadkobiercą,

- dokument potwierdzający zaistnienia następstwa prawnego lub kopię dokumentu – w przypadku gdy producent świń ubiegający się o wsparcie jest innym następcą prawnym o którym mowa w przepisach,

- umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę na podstawie, której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa lub kopie tych umów,

- oraz obowiązkowo - pisemną zgodę współposiadacza gospodarstwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!