Wszystkie ogniska i przypadki ASF w Polsce stwierdzono w ramach monitoringu w kierunku ASF (badania laboratoryjne próbek pobranych od świń i dzików), który jest prowadzony na terytorium Polski od 2011 r.

Podejmowana jest stale współpraca ze wszystkimi instytucjami i służbami biorącymi udział w działaniach mających na celu przeciwdziałanie - w możliwie szerokim zakresie - ewentualnemu rozprzestrzenianiu ASF.

Prowadzona jest również kampania informacyjna mająca na celu uświadomienie skali zagrożenia ASF oraz zasad postępowania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu ASF, m.in. w zakresie bioasekuracji gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

W każdym z 3 ognisk wprowadzono przewidziane prawem działania administracyjne mające na celu jak najszybszą i skuteczną likwidację choroby z gospodarstwa. Wszyscy hodowcy, w gospodarstwach których stwierdzono ASF otrzymali należne im odszkodowania.
Prowadzone są prace nad wprowadzeniem programu bioasekuracji, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony w gospodarstwach, które położone są w obszarze objętym ograniczeniami wyznaczonym w marcu 2014 r. w związku ze stwierdzeniem pierwszych przypadków ASF w Polsce.

Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że z uwagi na fakt, iż afrykański pomór świń jest chorobą, dla której nie istnieją metody leczenia ani profilaktyki w postaci szczepień, jedynymi dostępnymi metodami likwidacji są z jednej strony działania administracyjne (likwidacja ognisk ASF) orazprzede wszystkim niedopuszczenie do przeniesienia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym, kluczową rolę w niepoduszczeniu do rozprzestrzenia ASF odgrywa wdrożenie w gospodarstwach utrzymujących świnie zasad bioasekuracji minimalizujących ryzyko zawleczenia wirusa.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców świń, producentów, rolników i wszystkich obywateli o przestrzeganie ustanowionych przepisami prawa zasad w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania ASF na wolne od tej choroby części Polski.

Odnosząc się do żądań natychmiastowego zlikwidowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce, Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślić, że żądania te są nierealne. Uzasadniając powyższe, należy porównać wykonalność likwidacji afrykańskiego pomoru świń do możliwości całkowitej eliminacji innych chorób zakaźnych, zwłaszcza przenoszonych przez zwierzęta wolnożyjące.