Choć świeże bulwy ziemniaka zawierają niewielkie ilości białka (ok. 2 proc), to jego wartość biologiczna jest bardzo wysoka. Sprawia to, że produkty przerobu ziemniaków, mogą być użyte jako wartościowa pasza dla trzody chlewnej. Obok dość dobrze wszystkim znanej pulpy (wycierki) ziemniaczanej, jednym z produktów ubocznych powstałym w przemyśle skrobiowym, jest koncentrat białka ziemniaczanego. Otrzymuje się je w wyniku odwodnienia i wysuszenia soku komórkowego, pozostałego po wypłukiwaniu skrobi z bulw ziemniaka, po uprzedniej koagulacji białka. Produkt ten jest bardzo zasobny w białko, które może stanowić nawet 80 proc. jego masy.

Co ważne, białko ziemniaczane charakteryzuje się wysoką strawnością, sięgającą 90 proc. Skład aminokwasowy białka ziemniaczanego jest bardzo korzystny: zawartość wszystkich ważniejszych aminokwasów egzogennych, jest w jego przypadku wyższa niż ma to miejsce w poekstrakcyjnej śrucie sojowej. Koncentrat białka ziemniaczanego zawiera również około 7 proc. skrobi, która nie została wypłukana w wyniku procesu technologicznego. Surowiec ten ubogi jest natomiast we włókno, nie zawiera także większych ilości związków antyżywieniowych. Solanina naturalnie występując w bulwach ziemniaka zostaje bowiem oddzielona w trakcie procesu produkcyjnego.

Specyfika składu chemicznego koncentratu białka ziemniaczanego sprawia, że może być ono stosowane w znacznych ilościach już w żywieniu zwierząt młodych. To właśnie w paszach dla tej grupy jego zastosowanie jest najbardziej zasadne. Słabą stroną tej paszy jest bowiem bardzo wysoki koszt zakupu. Tona koncentratu białka ziemniaczanego kosztuje ponad 6 000 tys zł.

Sprawia, to że mimo dużej zasobności w białko, jego koszt jest blisko dwukrotnie wyższy niż ma to miejsce w przypadku poekstrakcyjnej śruty sojowej. Jego cena zbliżona  jest raczej do kosztu zakupu białka pochodzącego z pasz zwierzęcych. Sprawia to, że w żywieniu tuczników czy loch, zastosowanie tego rodzaju surowca prowadzi do niepotrzebnego wzrostu kosztów żywienia. W paszach dla młodych zwierząt dodatek koncentratu jest natomiast dobrym sposobem na dostarczenie prosiętom dobrej jakości białka o wysokiej strawności. Na rynku dostępne są również mieszanki paszowe uzupełniające z dodatkiem białka ziemniaczanego (np. Schaumalac Ferkelmix firmy Schaumann) czy gotowe prestartery (np. Emiferm Baby – Wit firmy Emiwo).

Podobał się artykuł? Podziel się!