Cena skupu tuczników zależy od ich jakości. Coraz więcej rolników sprzedaje swoje zwierzęta do zakładów ubojowych, które płacą nie tylko za kilogram masy poubojowej, ale też premiują za odpowiednią mięsność. Chcąc dostać dobrą cenę w skupie, rolnik musi wyprodukować dobry materiał i jednocześnie ponieść jak najniższe koszty. Umiejętne skorzystanie z krzyżowania towarowego pomaga osiągnąć ten cel.

Dobór ras

Podstawową sprawą, która mocno utrudnia dobór ras do krzyżowania, jest to, że żadna nie spełnia równocześnie wszystkich oczekiwanych wymagań. Należą do nich: szybkie tempo wzrostu, niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu, dobra jakość mięsa przy zachowaniu wysokiej mięsności i wysoka rozrodczość. Wymienione parametry określają wartość rozpłodową i rzeźną. Niestety, te dwie grupy cech są wobec siebie sprzeczne i wystąpienie u jednej rasy wysokiej użytkowości rozpłodowej wraz z rzeźną jest niemożliwe.

Uzyskanie efektu heterozji w wyniku krzyżowania dotyczy głównie cech o niskiej odziedziczalności, czyli takich, które trudno jest udoskonalić na drodze długotrwałej selekcji kolejnych pokoleń. Dotyczy to na przykład użytkowości rozpłodowej. Często z tego powodu wykorzystuje się efekt heterozji matczynej do poprawy produkcyjności stada podstawowego. Locha będąca mieszańcem dwóch ras rodzi więcej prosiąt i lepiej je odchowuje. U loch czterorasowych tak znacznej poprawy już się nie obserwuje.

wbp1.jpg