Oprócz tej pomocy planuje się też wypłacenie rekompensat rolnikom rezygnującym z hodowli trzody. Wszystko ze środków unijnych, choć minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel nie wyklucza też możliwości włączenia do tego pieniędzy budżetowych.

- Wnioskowaliśmy o 75 mln euro z możliwością dofinansowania ze źródeł krajowych - mówił minister w połowie listopada w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Jeśli nie otrzymamy środków, to oczywiście będziemy musieli sfinansować te działania ze źródeł krajowych, jeśli będą takie potrzeby i konieczność; ale wierzę w to, że w pierwszym etapie otrzymamy te środki.

SPECUSTAWA DOTYCZĄCA ASF W ROLI STRAŻNIKA DOBROSTANU

Tymczasem po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z zaskakującym wykorzystaniem możliwości specustawy przygotowanej w związku z ASF.

W miejscowości Bukowice Kolonia 12 listopada zabito i zutylizowano 300 zdrowych świń z aktualnymi badaniami w kierunku ASF. Powodem był brak możliwości skupu - przyjęcia tuczników odmówiły wszystkie zakłady. Ubój zarządził powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej. Janusz Martyniuk, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej, który nadzorował akcję, tłumaczył, że w sposób humanitarny świnie zostały "uspane" i przekazane do utylizacji.

MRiRW wyjaśniło, że długotrwałe restrykcje związane z przemieszczaniem świń skutkują "(…) w wielu przypadkach brakiem możliwości sprzedaży świń i dochodzi do sytuacji, w której dobrostan tych świń nie może być zachowany m.in. z uwagi na zbytnie przegęszczenie świń w budynku o ograniczonej wielkości. W związku z tym, zgodnie z artykułem 33b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) znowelizowanej ostatnio ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii ma możliwość wydania decyzji nakazującej ubój lub zabicie świń, za które przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa".

Nic trudnego - 1500 zł za świnię wydano więc w celu "uspania" tych 300 świń. Na szczęście kolejne świnie, których dobrostan miał być w ten sam sposób ocalony w następnych dniach, udało się przed tym dobrodziejstwem uchronić.